دانلود ترجمه مقاله فرسودگی شغلی و رضایت شغلی رزیدنت جراحی: نقش محیط کار و حمایت درک شده – الزویر ۲۰۱۹

18,000 تومان

آموزش پزشکی مستلزم توجه بیشتر به چگونگی تاثیر محیط آموزشی بالینی بر سلامت رزیدنت های جراحی است. سیستم های سلامت و برنامه های آموزشی نیاز به مشارکت در نوآوری های محل کار برای بهبود شرایط محیط کاری برای کارآموزان برای رفع نگرانی های رفاهی  و سلامتی نیروی کار جراحی مدرن می باشد.