دانلود ترجمه مقاله قرار گرفتن در معرض پارابن ها در دوران بارداری و دیابت بارداری – الزویر ۲۰۱۹

19,000 تومان

تا جایی که می دانیم، این تحقیق اولین تحقیقی است که برای ارزیابی ارتباط قرار گیری در معرض پارابن و دیابت حاملگی انجام شده است. قرارگیری چندین مرتبه در معرض پارابن در میان زنان بارداررواج بیشتری دارد. ارتباط مثبت بین قرار گیری در معرض EtP و خطر دیابت حاملگی مشاهده شده است. ارتباط افزایش EtP ادرار با خطر دیابت حاملگی در میان آن دسته از زنانی قوی تر است که قبل از بارداری مسن تر و چاق تر هستند.