دانلود ترجمه مقاله ژنومیک تک سلولی: پله ای برای اکتشافات ایمونولوژی آینده – الزویر ۲۰۱۸

17,000 تومان

ایمنی شناسی ترجمه ای علیرغم با ارزش بودن دستاوردهای اخیر ژنومیک تک سلول، پتانسیل کامل آن برای ایجاد انقلابی در ایمنی شناسی و ایمونوتراپی هنوز به طور کامل درک نشده است. کاهش هزینه ها و پیشرفت پایدار در فناوری های ژنومیک تک سلول، همراه با تلاش های صنعتی و دانشگاهی در تلاش هستند تا ابزارهای ژنومیک تک سلول را استاندارسازی و برای جوامع علمی، صنایع بیوتکنولوژی و بالین قابل دسترس ساخته و به زودی ژنومیک تک سلول را به ابزاری متداول برای تحقیقات ایمنی شناختی پایه و کاربردی تبدیل خواهند کرد.