دانلود ترجمه مقاله جنبه های فیزیولوژیکی و ژنتیکی پروسه رویان زایی سوماتیکی در گونه های مخروطی – ۲۰۱۸ Taylor & Francis

18,000 تومان

روش آزمایشگاهی پایه برای تکثیر یک جنین بذر زیگوتی برای تولید بسیاری از گیاهان توسط SE در دهه ۱۹۸۰ ایجاد شد. امروزه تولید گیاه از طریق SE برای بسیاری از گونه های مخروطی موفقیت آمیز بوده است ((Salaj et al. 2015; Klimaszewska et al. 2016). روش های جدید بهبود یافته و اخیرا اتوماسیون برای تولید مقادیر مقرون به صرفه در مقیاس بزرگ، در حال حاضر تولید گیاه SE را به عنوان یک ابزار برای عملیات جنگلداری برای دستیابی به مزایای ژنتیکی از برنامه های اصلاح گیاه امکان پذیر ساخته است.