دانلود ترجمه مقاله پیشرفت عملکرد مخلوط آسفالت با ماکرو فیبرهای شیشه ای – الزویر ۲۰۱۸

17,000 تومان

هدف اصلی این کار بررسی بهبود های ممکن در عملکرد بتن آسفالتی با توجه به ترکیب ماکرو الیاف ها بود. بتن های آسفالتی مسلح الیافی (FRACs)، با ترکیب مقادیر مختلف ماکرو الیاف های شیشه ای (۰٫۲، ۰٫۴ و ۰٫۶% از وزن) بدون بهینه سازی حجم آسفالت، تولید شدند. علاوه بر این، دو مخلوط میکرو الیاف (شیشه و پلی استر) (فقط به مقدار ۰٫۴%) و یک مخلوط بدون الیاف کنترلی (C) نیز مورد مطالعه قرار گرفت.