دانلود ترجمه مقاله معیار ارزیابی خدمات برای خلق مشترک یک اکوسیستم خدماتی

8,000 تومان

بر اساس گزارش بانک جهانی ، نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی، بیش از 70 درصد از فعالیت های اقتصادی در کشورهای بزرگ را تشکیل می دهد. علاوه بر این، تقریبا 70 درصد از نیروی کار این کشورها در بخش خدمات مشغول به کار هستند. صنایع خدمات معمولی که توسط خرده فروشی ها، هتل ها، رستوران ها و یا خدمات بهداشتی ارائه می شوند دارای مشتریان و کارمندان زیادی هستند.