دانلود ترجمه مقاله استراتژی های موقعیت یابی شرکت های بومی و خارجی – الزویر ۲۰۱۹

22,000 تومان

این موضوع تایید می شود که این مقاله نسبتا قدیمی بوده و ماهیت مقطعی دارد و نتایج آن را نمی توان به رابطه ی کنونی فرهنگ و فعالیت های جایگاه یابی تعمیم داد. این مسئله در پژوهش های مقطعی و میان فرهنگی مرسوم است (مالهوترا، اگاروال و پترسون، ۱۹۹۶). پژوهشگران در آینده باید تلاش کنند تا مطالعات طولی را برای سنجش و ارزیابی موضوع موقعیت یابی انجام دهند. علاوه بر این، ما تایید می کنیم که برخی تناقضات در برخی تبلیغات تحلیل شده ی شرکت های خارجی و داخلی وجود دارد.