دانلود ترجمه مقاله نقش ظرفیت جذب و تعادل فرهنگی برای نوآوری اکتشافی – الزویر ۲۰۱۹

25,000 تومان

هدف این تحقیق مطالعه ارتباط بین ظرفیت جذب و نوآوری اکتشافی و بهره برداری در زمینه شرکت های SME با پرداخت به نقش تعادل فرهنگی در این رابطه است. ما تایید کرده ایم که ظرفیت جذب بالقوه تاثیر مثبتی بر ظرفیت جذب محقق شده دارد، اما به نظر می رسد که این رابطه مستقل از شکل با تعادل بالا یا تعادل پایین فرهنگ های سازمانی تکامل می یابد.