دانلود ترجمه مقاله کارآفرینی اجتماعی و عملکرد سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

19,000 تومان

 اقتصاد جهان در قرن ۲۱ همان طور که انتظار می رفت اتفاق نیفتاده است. از یک طرف، ادبیات مربوط به مدل کنونی جهانی شدن دلالت بر این دارد که شکست های سیاسی سازمانی باعث کاهش رشد شرکت ها و نوآوری ها شده اند و این عامل خود مانع از آزادی گسترده اقتصاد شده است. از طرف دیگر، طراحان این مدل معتقدند که دلایل اصلی مربوط به نوسانات تولید شده از سال ۲۰۰ است که دلیل آن نه تنها افزایش تجزیه و آزادی اقتصادی است، بلکه رقابت شدید اقتصادی نیز دلیل دیگر است. مدل کنونی بر اساس الگوی رقابت است که با توجه به آن سود تولید شده در طول دوره فعالیت برای افراد و در ارتباط با نگرانی های مربوط به مشکلات اجتماعی در نظر گرفته شده است.