پرسشنامه قابلیت های پویای سازمانی تز و همکاران(1997)

5,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی:

مولفه:6

سوالات:27

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه:

روایی  پرسشنامه:

 پایایی پرسشنامه:

منبع:

فرمت:word

تعداد صفحات:6

 

25% تخفیف ویژه خرید مقالات ترجمه شده تا پایان آذرکد تخفیف: ZSJEFGX9
+