پرسشنامه استاندارد ارزیابی ابعاد انگیزش در کارکنان لاورنس و جردن(2009)

پرسشنامه استاندارد ارزیابی ابعاد انگیزش در کارکنان

پرسشنامه استاندارد ارزیابی ابعاد انگیزش در کارکنان توسط لاورنس و جردن در سال 2009 طراحی شد و دارای 22 سوال در 9 بعد می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

انگیزش: واژه ي انگيزش دراصطلاح به معناي پويايي و حركت است از نظر سازماني انگيزه عبارت است از فرايندهاي دروني كه رفتار را تحريك كرده و آن را به سوي راه هايي كه سازمان به عنوان يك مجموعه از آن سود مي برد هدايت مي كند. از ديد فردي انگيزه هر گونه عاملي است كه فرد را براي رسيدن به هدفي خاص از درون به فعاليت وا مي دارد(مازلو،1391).

اصطلاح انگیزش نخستین بار از واژه لاتین موو که به معنی حرکت است گرفته شد. انگیزه را چرایی رفتار گویند. به عبارت دیگر هیچ رفتاری را فرد انجام نمی دهد که انگیزه ای یا نیازی محرک آن نباشد. انگیزش انسان اعم از خودآگاه یا ناخودآگاه، ناشی از نیازهای اوست. بنابراین در تعریف انگیزه می توان گفت: انگیزه یا نیاز عبارت است از حالتی درونی و کمبود یا محرومیتی که انسان را به انجام یک سری فعالیت وا می دارد. تعریف دیگر انگیزه به این شکل می باشد که «میل به کوشش فراوان در جهت تامین هدفهای سازمان به گونه ای که این تلاش در جهت ارضای برخی از نیازهای فردی  سوق داده شود».

یکی از وظایف اولیه مدیر فراهم نمودن موجبات انگیزش کارکنان در سطح بالایی از عملکرد می باشد. یعنی مدیر باید اطمینان پیدا کند که افراد کار می کنند، بطور منظم سرکار حاضر می شوند و سهم مثبتی از رسالت سازمان دارند. عملکرد شغلی به توانایی، محیط و همچنین انگیزش مرتبط است.

انگیزش یک فرایند زنجیره‌ای است که با احساس نیاز یا احساس کمبود و محرومیت شروع می شود، سپس خواست را به دنبال می آورد و موجب تنش و کنش بسوی هدفی می شود که محصول آن، رفتار نیل به هدف است. توالی این فرایند ممکن است منجر به ارضای نیاز شود. بنابراین انگیزه ها موجب تشویق و تحریک فرد به انجام یک کار یا رفتار می شود در حالی که انگیزش یک خواست کلی را منعکس می نماید. در تمام تحقیقات انگیزش هنوز جایگاه تنبیه و تشویق به عنوان انگیزه های بسیار قوی مطرح می باشد و در این رابطه پول به عنوان ابزاری برای اعطای پاداش مطرح بوده، اما تنها عامل انگیزشی نیست.

انگیزش

همه افراد تا اندازه ای با انگیزه هستند. برای پی بردن به انگیزش در دیگران دو راه وجود دارد. راه اول این است که جلوه های رفتاری انگیزش را مشاهده کنیم. به عنوان مثال، برای پی بردن به گرسنگی می بینیم که آیا سریعتر از معمول می خورد یا می جود و … . راه دوم توجه کردن دقیق به شرایط پیشایندی antecedents است که معلوم شده حالت های انگیزشی را ایجاد می کنند. بعد از ۷۲ ساعت محرومیت از غذا، فرد گرسنه خواهد شد. بعد از اینکه فرد تهدید می شود احساس ترس می کند.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  ارزیابی ابعاد انگیزش در کارکنان نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 22 گویه ای پرسشنامة ارزیابی ابعاد انگیزش در کارکنان می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

 سوالات

امید به کسب موفقیت

1 تا 2
امید به معاشرت و پیوستگی

3 تا 4

امید به قدرت

5 تا 6
ترس از شکست

7 تا 8

رد شدن

9 تا 10
ترس از قدرت

11 تا 12

نیاز برای موفقیت

13 تا 17
نیاز برای معاشرت

18 تا 19

نیاز برای قدرت

20 تا 22

دانلود:

پرسشنامه استاندارد ارزیابی ابعاد انگیزش در کارکنان لاورنس و جردن(2009)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *