دانلود ترجمه مقاله چگونگی تاثیر تراکم و توزیع شکار بر الگوی استفاده از زیستگاه توسط شکارچی – اسپرینگر ۲۰۱۸

14,000 تومان

نتایج ما در مورد انتخاب زیستگاه گربه های شنی نشان می دهد که در دسترس بودن غذا و پوشش، الگوی استفاده از زیستگاه گونه ها را تحت تاثیر قرار می دهد و این دو آیتم رفاهی زیستگاه، ارتباط معناداری با انتخاب زیستگاه گونه ها دارند. حضور پوشش گیاهی در چنین مناطق بیابانی، آب و هوا، غذا و پوشش مطلوبی را برای پناهگاه جوندگان و همچنین پایداری پناهگاه ها فراهم می کند. نقش پایداری خاک برای انتخاب مکان پناهگاه جوندگان ثبت شده، قبلا توسط محققین مختلف گزارش شده بود. به نظر می رسد که انتخاب تراکم گونه ها، توسط خصوصیات پوششی مانند ایجاد آب و هوای بهینه زیر سایه ی بوته های بلند و همچنین دسترسی به مواد غذایی در نزدیکی خود، تحت تاثیر قرار بگیرد.