دانلود ترجمه مقاله تاثیر سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان بر کارائی سازمان – الزویر ۲۰۱۷

20,000 تومان

ادبیات موجود بیانگر منافع متعددی است که شرکت ها از پیاده سازی IT جدید به خصوص سیستم های ERP دریافت می کنند. با این حال، به رغم ادعای فروشنده درباره نحوه بهبود جنبه های متعدد شرکت های کننده سیستم های سیستم CRM، تاکنون ادبیات موجود موفق به تایید تجربی مزایای عملیاتی سیستم های CRM نشدند. با استفاده از یک نمونه از شرکت های مجری سیستم های RM ، ما مجموعه ای از فواید احتمالی را برای شرکت های اتخاذ کننده این سیستم بررسی نمودیم. تجزیه و تحلیل ما شواهدی از مزایای عملیاتی متعدد این سیستم را برای شرکت های ارائه می کند.