دانلود ترجمه مقاله تاثیر رشته‌های آکادمیک بر صفات شخصیتی روانی و همدلی در دانش جویان مقطع کارشناسی – الزویر ۲۰۱۸

12,000 تومان

ادبیات موضوعی در زمینه شخصیت بیان کردند که محیط خارجی نقش مهمی را در توسعه صفات شخصیتی بازی می‌کند (Roberts,Walton, & Viechtbauer, 2006). در طول دوران نوجوانی تغییرات چشمگیری در صفات شخصیتی صورت می‌گیرد، بیشتر افراد جوانی خود را در دانشگاه‌ها می‌گذارند یا آن را صرف آغاز یک حرفه می‌کنند (Roberts et al., 2006). مطالعه حاضر بر تاثیری که رشته‌های دانشگاهی ممکن است بر رشد صفات شخصیتی دانشجویان داشته باشند بررسی‌هایی انجام داده است…