دانلود ترجمه مقاله برنامه ریزی پایدار در سطح ایستگاهی: مدلی پایدار در رابطه با طرح کاربری اراضی و حمل و نقلی جهت توسعه ی حمل و نقل منظم – الزویر ۲۰۱۸

24,000 تومان

سیستم حمل و نقل ریلی (MRT) اگر بطور مناسب طراحی گردد، می تواند بطورقابل توجهی روی خدمات حمل و نقل شهری از طریق جذب مسافران می تواند روی دیگر وسایل حمل و نقل خصوصی با استفاده از دیگر متدهای حمل و نقل اثر بگذارد و وابستگی مسافران به این حمل و نقل های خصوصی را کاهش دهد…