دانلود ترجمه مقاله کاربرد شیوه مدیریت دانش توسط شرکت استارتاپ – الزویر ۲۰۱۷

17,000 تومان

توسعه ی شکل گیری شرکت های تازه تاسیس بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیقات، مهم ترین برنامه ی راهبردی برای بخش هایی با تکنولوژی بالا و در نتیجه سرمایه گذاری ابتکاری میباشد. اما، شکل گیری و توسعه ی تجارت جدید در تعهد به نیاز های عمومی، دانش بازار و سازمان داخلی، میتواند با استفاده از روند های مدیریت دانش، بهبود پیدا کند. ازین رو، بحث در مورد روند های مدیریت دانش در روند توسعه ی شرکت های تازه تاسیس میتواند به این شرکت ها نشان دهد که چگونه باید با مشکلات پیش روی شرکت خودشان کار کنند.