دانلود ترجمه مقاله کسب دانش از طریق درون نگریِ همگاریِ بین انسان و روبات – الزوریر ۲۰۱۸

14,000 تومان

متاسفانه، برخی از این مطالعات مدل دقیقی ایجاد می‌کنند که روشی برای ایجاد عامل‌های مجازی که در کار تیمی قادر به تعامل با انسان هستند (مانند انسان) در بر ندارند، بنابراین جنبه‌هایی مانند قابلیت‌های خودآگاهی، اعتماد، احساسات و انگیزه‌ها را دخیل می‌کنند. ما متدی پیشنهاد می‌کنیم که بر اساس معماریِ ادراکی برای تعامل تیمیِ انسان با روبات، روباتی با قابلیت مدل‌سازیِ دانش خود در مورد محیطی که با آن تعامل دارد ارائه می‌کند که می‌تواند هرگاه لازم باشد دانش جدیدی کسب کند.