دانلود ترجمه مقاله به سمت تئوری سیستمهای بازاریابی به عنوان محصول عمومی – ۲۰۱۸ Sage

24,000 تومان

چارچوب پیشنهادی، مسئله تغییر در سیستمهای بازاریابی را فقط بطور سطحی مورد بررسی قرار می‌دهد. از نظر مفهومی، این چارچوب می‌تواند از دیدگاه سیستمهای بازاریابی به عنوان یک کالای عمومی، بطور بالقوه توضیح دهد که چرا اصلاحات اجتماعی مبتنی بر جمع گرایی / سوسیالیستی و خصوصی سازی ممکن است در اجرای عدالت با شکست مواجه شود. علاوه براین، باید تحقیقات بیشتری در آینده برای ارائه اطلاعات دقیقتر در مورد مفاهیم، روابط و فرایندهای شامل در این چارچوب انجام شود. به طور خاص، مکانیسم‌های دقیقی که ساختار فضاهای “خصوصی” (مثل ثروت، مکان، هویت) را در سیستمهای بازاریابی و ارتباط آن با “کالا” کنترل می‌کنند، کدامند؟