دانلود ترجمه مقاله مدیریت سبد سهام شرکت در بخش عمومی – امرالد ۲۰۱۸

15,000 تومان

با اينكه CPM از بیش از ۵۰ سال قبل ابزار محبوبی برای مدیریت استراتژیک پرتفوی کسب و کارهای چندگانه در بخش خصوصی به شمار می رفته است، توجه محدودی در بخش عمومی به خود جلب نموده است. تقریباً تحقیقات تجربی در مورد استفاده از CPM در سازمان های دولتی وجود ندارد. این مقاله تا حدی خلاً موجود در متون تحقیقاتی را با بحث در مورد برخی از نکات کلیدی که سازمان های بخش دولتی ممکن است در هنگام اتخاذ CPM مد نظر قرار دهند، پر کرده است. شاخص های ارزیابی که به طور سنتی در CPM مورد استفاده قرار می گیرند (به عنوان مثال، پتانسیل رشد و سهم بازار) برای استفاده در بخش عمومی قابل استفاده نیستند.