بایگانی برچسب: ادبیات نظری استراتژی بازاریابی سبز

ادبیات نظری استراتژی بازاریابی سبز

ادبیات نظری استراتژی بازاریابی سبز ادبیات نظری استراتژی بازاریابی سبز:امروزه بازاریابی سبز بیشتر به عنوان [...]

ادبیات نظری بازاریابی اجتماعی

ادبیات نظری بازاریابی اجتماعی ادبیات نظری بازاریابی اجتماعی:بسياري از مردم در تعريف بازاريابي آنرا پيشبرد [...]

ادبیات و مبانی نظری ارزش از دیدگاه مشتری

ادبیات و مبانی نظری ارزش از دیدگاه مشتری ارزش از دیدگاه مشتری به صورت خیلی [...]

مزایای مدیریت استراتژیک

 مدیریت استراتژیک مدیریت استراتژیک رويكردی بر مبناي تعامل مديران در همه سطوح سازماني و كسب [...]

ادبیات نظری برنامه ریزی استراتژیک

ادبیات نظری برنامه ریزی استراتژیک ادبیات نظری برنامه ریزی استراتژیک:سرعت سرسام آور تغییرات در دنیاي [...]

ادبیات نظری استراتژی بازاریابی سبز

بازاریابی سبز بازاریابی سبز:بحران‌های انرژی در اواسط دهه 1970، موج اولیه تحقیقات پیرامون موضوعات زیست [...]