بایگانی برچسب: ارتباطات

پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات(محمودی؛1392)

پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات(محمودی؛1392) : فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) طیف وسیعی از فناوری [...]

پرسشنامه ارتباطات از راه دور کیم و همکاران (2005)

پرسشنامه ارتباطات از راه دور کیم و همکاران (2005) : ارتباطات سازمانی به تبادل اطلاعات، [...]

پرسشنامه استاندارد ارتباطات کلامی بین کارکنان و مدیران ویلسون(1996)

پرسشنامه استاندارد ارتباطات کلامی بین کارکنان و مدیران توسط  ویلسون و همکاران در سال 1996 [...]

پرسشنامه استاندارد ارتباطات غیر کلامی نیواسترم و داویس(2002)

پرسشنامه استاندارد ارتباطات غیر کلامی توسط نیواسترم و داویس در سال 2002 طراحی شده است.و [...]

پرسشنامه استاندارد اثربخشی سیستم ارتباطات سیگل و همکاران(2001)

پرسشنامه استاندارد اثربخشی سیستم ارتباطات توسط سیگل و همکاران در سال 2001 طراحی شد. ودارای [...]

روش های برقراری ارتباطات

روش های برقراری ارتباطات روش های برقراری ارتباطات :همه ما برای برقراری ارتباط با دیگران، [...]

ادبیات نظری ارتباطات سازمانی

ادبیات نظری ارتباطات سازمانی ادبیات نظری ارتباطات سازمانی:فرایند ارتباطات یکی از فرایندهای مهمی است که [...]

روش های برقراری ارتباطات

روش های برقراری ارتباطات روش های برقراری ارتباطات :همه ما برای برقراری ارتباط با دیگران، [...]