بایگانی برچسب: ارزش مشتری

مبانی نظری رفتار مصرف کننده(فصل دوم پایان نامه-ادبیات و مبانی نظری)

مبانی نظری رفتار مصرف کننده(فصل دوم پایان نامه-ادبیات و مبانی نظری):بنابر تعاريف مشتري، تمامي سازمان [...]

پرسشنامه استاندارد ارزش ادراک شده مشتریان

پرسشنامه استاندارد ارزش ادراک شده مشتریان توسط حاجی زاده در سال 1395 ساخته شده است [...]

پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری آگرد(2000)

پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری آگرد(2000) پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری  توسط اگرد [...]

مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه جف بزوس

مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه جف بزوس مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه جف [...]

نیات خرید

نیات خرید نیات خرید، به احتمال اینکه مشتریان در یک موقعیت خریدی که پیش می [...]

مشتری

مشتری مشتری تعارف زیادی دارد از جمله: تمامی سازمان ها اعتقاد دارند که مشتری، رئیس [...]

مشتری کیست؟

مشتری کیست؟ مشتری کیست؟:با کمی دقت به اطرافمان متوجه میشویم که تقریبا تمام انسانهای اطراف [...]