بایگانی برچسب: ارزش

پرسشنامه استاندارد ارزش ادراک شده مشتریان

پرسشنامه استاندارد ارزش ادراک شده مشتریان توسط حاجی زاده در سال 1395 ساخته شده است [...]

ادبیات و مبانی نظری ارزش از دیدگاه مشتری

ادبیات و مبانی نظری ارزش از دیدگاه مشتری ارزش از دیدگاه مشتری به صورت خیلی [...]

پرسشنامه استاندارد ارزش دانش مشتریان و کارمندان در کیفیت کالا لی و همکاران(2001)

پرسشنامه استاندارد ارزش دانش مشتریان و کارمندان در کیفیت کالا لی و همکاران(2001) پرسشنامه استاندارد [...]

نت فیلیکس با ارزش ۵,۵۹۲ میلیون دلار

نت فیلیکس با ارزش ۵,۵۹۲ میلیون دلار نت فیلیکس با ارزش ۵,۵۹۲ میلیون دلار:نتفیلیکس به [...]

1 دیدگاه