بایگانی برچسب: برنامه ریزی استراتژیک

دانلود ترجمه مقاله بینش و مشکلات مدیریت دانش استراتژیک – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله بینش و مشکلات مدیریت دانش استراتژیک – الزویر ۲۰۱۷:ما معتقدیم که سه [...]

دانلود ترجمه مقاله همبستگی استراتژیک میان پایداری و سیستم های اطلاعاتی – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله همبستگی استراتژیک میان پایداری و سیستم های اطلاعاتی – الزویر ۲۰۱۷:پیاده سازی [...]

ادبیات نظری برنامه ریزی استراتژیک

ادبیات نظری برنامه ریزی استراتژیک ادبیات نظری برنامه ریزی استراتژیک:سرعت سرسام آور تغییرات در دنیاي [...]

ادبیات نظری استراتژی بازاریابی سبز

ادبیات نظری استراتژی بازاریابی سبز ادبیات نظری استراتژی بازاریابی سبز:امروزه بازاریابی سبز بیشتر به عنوان [...]

مزایای مدیریت استراتژیک

 مدیریت استراتژیک مدیریت استراتژیک رويكردی بر مبناي تعامل مديران در همه سطوح سازماني و كسب [...]

ادبیات نظری برنامه ریزی استراتژیک

ادبیات نظری برنامه ریزی استراتژیک ادبیات نظری برنامه ریزی استراتژیک:سرعت سرسام آور تغییرات در دنیاي [...]