ادبیات نظری برنامه ریزی استراتژیک

ادبیات نظری برنامه ریزی استراتژیک

ادبیات نظری برنامه ریزی استراتژیک:سرعت سرسام آور تغییرات در دنیاي کنونی بدین معناست که روش هاي متداول مدیریت نمی­توانند مناسب تغییرات باشند. هنگامی که تغییرات جزیی بود می­توانستیم از تجربه استفاده کنیم ولی هنگامی که تصمیمات جنبه استراتژیک دارند و نتایج بسیار عمده و غیر قابل برگشت هستند نمی­توان از تصمیم­گیري هاي مبتنی بر قضاوت­هاي شهودي و تجربه مبتنی بر فلسفه هاي مدیریت استفاده کرد. بنابراین فرآیند مدیریت استراتژیک تلاشی است براي تهیه نسخه دوم از آنچه در مغز انسان بسیار باهوش و نخبه می­گذرد، یعنی کسی که داراي درك مستقیم از امور است و دانش اطلاعات را با تجزیه و تحلیل­هاي علمی در هم می­آمیزد، تغییرات را شناسایی کرده و بقاي سازمان در عرصه رقابت­ها و کشمکش­ها را فراهم می­نماید (واکر و همکاران،1383).

توسعه بر مبناي هر کدام از الگوهاي موجود، بدون توجه و در اختیار گرفتن یک فرآیند برنامه ریزي شده و مدیریت شده، امري محال و غیر ممکن است. بهینه سازي استانداردهاي زندگی در جامعه و کار در سازمان مستلزم بهبود و ارتقاء کیفیت مدیریت در سازمان هاي اقتصادي و اجتماعی است. و براي رسیدن به چنین موقعیتی ناچار از بهینه سازي و اصلاح ساختار بینشی، دانشی و عملی در مقوله مدیریت هستیم تا بتوانیم بهره­وري را افزایش دهیم و از ظرفیت ها، فرصت ها و امکانات موجود کالا و خدمات بیشتري را تولید نماییم و موقعیت هاي اقتصادي بیشتر و بهتري را براي کشور یا سازمان خود فراهم سازیم.

مدیریت استراتژیک فعالیت­های مربوط به بررسی، ارزشیابی و انتخاب استراتژی­ها، اتخاذ هرگونه تدابیر درون و بیرون سازمانی برای اجرای این استراتژی­ها و در نهایت کنترل فعالیت­های انجام شده را در برمی­گیرد

از دیدگاه براین، مدیریت استراتژیک مجموعه تصمیم­ها و اقدامات مدیریتی است که عملکرد بلند مدت یک شرکت را تعیین می­کند (اعرابی و موسوی،1388).

مدیریت استراتژیک عبارت است از بررسی محیطی (هم محیط خارجی و هم محیط داخلی) که منجر به تدوین استراتژی، اجرای استراتژی، ارزیابی و کنترل می­شود. بنابراین مدیریت استراتژیک بر نظارت و ارزیابی بر فرصت­ها و تهدیدهای خارجی در سایه توجه به نقاط قوت و ضعف یک شرکت تأکید دارد (اعرابی و ايزدي به نقل از شاندلر،1386).
دانلود:ادبیات نظری برنامه ریزی استراتژی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *