نگارش پایان نامه بخش دوم(انتخاب موضوع تحقیق)

پرسشنامه استاندارد تناسب تخصصی شغل با شاغل

انتخاب موضوع تحقیق

انتخاب موضوع تحقیق: عبارت است از شبه جمله مصدری که هدف نهایی و اصلی تحقیق را تشکیل می دهد.در این ارتباط چند نکته ذکر می شود:

۱) موضوع تحقیق به لحاظ نگارشی یا به اصطلاح انشایی یک شبه جمله مصدری است. مثلاً شناسایی رابطه بین حجم نقدینگی و بازده سهام در شرکتهای منتخب بورسی – تاثیر آموزش ضمن خدمت کارکنان بر کیفیت عملکرد آنها – طراحی و استقرار سیستم ABC در شرکتهای تولیدی – زمینه های استقرار سیستم حسابداری محیط زیست در اداره منابع طبیعی شهرستان …. – شناسایی عوامل موثر بر سودآوری در بانک ملی ایران.

۲) موضوع تحقیق یک هدف، آرمان یا غایت نهایی است که پس از انجام تحقیق باید به آن دست پیدا کرد و با تجزیه آن هدف، به اهداف فرعی رسید و بر مبنای اهداف فرعی، فرضیات و سوالات را مطرح کرد.

۳) معمولا ً شبه جمله مصدری بیان شده رابطه بین دو یا چند متغیر رابیان می کند رابطه ای مثل تاثیرگذاری، رابطه ریاضی بین متغیرها، مقایسه ای یا رابطه علت و معلولی.

منابع انتخاب موضوع پایان نامه:منبع ۱) اولویتهای پژوهشی سازمانها وشرکتها: معمولا ً سازمانهای دولتی و شبه دولتی یا شرکتهای بزرگ عناوینی را به عنوان اولویت پژوهشی تعریف میکند. مثلا ً بانک و سازمانهای بیمه ای، اقتصاد دارایی، تامین اجتماعی، و سازمانهای خصوصی سازی و… . که این اولویتها یا در چارچوب این اولویتها موضوع تحقیق را تعیین کرد. از جمله محاسن این منبع عبارت است از:

الف) اولویتهای تعیین شده براساس بررسی های کارشناسی، نیازسنجی و بررسی سوابق موضوع انتخاب شده است.

ب) مورد حمایت مادی سازمان مرتبط قرار میگیرد و یعنی بسته به مورد بخش یا تمام هزینه انجام شده توسط سازمان مربوطه تامین می شود.

ج) دسترسی به اطلاعات توسط سازمان در مورد اطلاعات مستقیم یا با معرفی سازمان مربوطه بصورت غیر مستقیم امکان پذیر می شود.

د) حمایت معنوی به این معنی که معمولا ً سازمانهای مربوطه کارشناس تخصصی و مصوب در اختیار دارند که از تجارب و تخصص خود میتواند در زمینه راهنمایی محقق استفاده کنندو علاوه براین سوابق مربوطه به آن را در اختیار فرد قرار می دهند.

نکته : معمولا ً اولویتهای پژوهشی سازمانها به دو دسته تقسیم میشود :

۱- اولویتهای تحقیقاتی اساسی یا پرژوه های تحقیقاتی که معمولا ً گسترده، پیچیده، زمانبر، و نیازمند یک تیم تحقیقاتی است و آن را نمیتوان در چارچوب یک پایان نامه انجام داد که در این موارد موضوع به موضوعات فرعی میتوان تجزیه کرد و یکی از موضوعات فرعی را به عنوان موضوع پایان نامه انتخاب کرد.

۲- موضوعات مورد حمایت پایان نامه ای است که عینا ً و با یک اصلاح میتوانند مورد استفاده قرار گیرد.

منبع ۲) مسائل و مشکلات مبتلا به سازمانها به عبارتی افراد یا محققین با توجه به محیط کاری و سازمان مربوطه میتوانند مشکلات و مسائل و گرفتاریهای مرتبط به حوزه تخصصی مالی و حسابداری بعنوان موضوع تحقیق انتخاب کنند. مثلا ً افت عملکرد،کاهش اثربخشی ،نقدینگی شرکت، کاهش سودآوری و زیاندهی متوالی

منبع ۳) سوابق تحقیق یا تحقیقات گذشته : اصولا ً یک تحقیق علمی قبل از اینکه محقق بخواهد کاری انجام بدهد باید ببیند قبل از او دیگران چکار کرده اند . مثلا ً پروژه های تحقیقاتی در سازمانها، پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاها میتواند منبعی برای انتخاب یا جهت گیری در انتخاب موضوع باشد.

منبع۴) کاوش اینترنتی با کلید واژه هایی اساسی یا مراجعه به سایتهای تخصصی میتوان مقالات علمی و پژوهشی را جهت بررسی موضوع یا انتخاب موضوع موردبررسی قرار داد.

منبع ۵) ذهن خلاق محقق، برخی از افراد بنا به سابقه تخصص و تجربه انجام کارهای تحقیقاتی گذشته توسط خودشان و دید روشنی که دارند میتوانند در زمینه طرح موضوع خود تخصص و تجربه خود استفاده کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *