فرایند ارایه پروپزال تا دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

فرایند ارایه پروپزکال تا دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه کارشناسی ارشد:پایان‌نامه یا تز یا  نوشتاری است که دانشجویان در موضوعی خاص مربوط به رشتهٔ تحصیلی خود، برای دریافت مدرک تحصیلی می‌نویسند. در پایان‌نامهٔ دانشجویان موضوع یا سؤالی را بررسی کرده و از راه تجزیه و تحلیل یا تجارب عملی یا آزمایشی به آن پاسخ می‌دهند. به بیان دیگر پایان‌نامه شامل استدلال موضوعی، ارائهٔ پژوهشی تجربی، حاصل کارآموزی یا عصاره‌ای از درس‌های آموخته‌شده در دوران تحصیلی دانشجوست که با راهنمایی اساتید نگارش و تدوین می‌شود. پایان‌نامه با عنوان و محتوای تکراری در هیچ سیستم آموزشی و در هیچ مقطع تحصیلی‌ای تعریف نشده‌است و همهٔ دانشجویان موظف به نگارش پایان‌نامه با موضوع و محتوای جدید هستند. اغلب پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی به صورت نوشتاری حاصل از گردآوری تحقیقات دیگر می‌باشد. در حالی که پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری لزوماً باید موضوع جدیدی را مورد هدف قرار دهد.

تدوین پرپوزال:

 • اطلاع از ظرفیت راهنمایی و مشاوره اساتید مورد نظر جهت همکاری در پایان نامه (رجوع مدیر گروه)
 • انتخاب موضوع پایان نامه با راهنمایی استاد راهنما
 • تسلیم عنوان پایان نامه (حداکثر در ۲ صفحه شامل عنوان، نام دانشجو، نام راهنما، دانشکده و گروه و تاریخ پروپوزال، مقدمه در پنج سطر، هدف کلی، اهداف ویژه و هدف کاربردی) بوسیله دانشجو به انضمام فرم درخواست تصویب پروپوزال به مدیر گروه آموزشی جهت تصویب در شورای پژوهشی دانشکده
 • تصویب عنوان پایان نامه در جلسه شورای گروه (تاریخ تصویب گروه ملاک تعیین زمان انتظار برای دفاع نمی باشد)
 • تدوین پروپوزال براساس فرم پیشنهاد تحقیق توسط دانشجو زیر نظر استاد راهنما جهت ارایه به مدیر گروه
 • درخواست کد اخلاق پژوهش از کمیته اخلاق واحد (از طریق استاد راهنما)
 • ارائه نامه موافقت از سازمان یا محل اجرای پژوهش (جامعه پژوهش) توسط دانشجو به دفتر پژوهش. تذکر: دانشجویانی که جهت اخذ موافقنامه از مرکز مورد تحقیق خود نیاز به معرفی نامه از دانشگاه داشته باشند می توانند راهنمای صدور معرفی نامه در منوی پژوهش رجوع نمایند
 • تذکر: با توجه به اینکه فقط یک بار امکان صدور معرفی نامه مقدور می باشد قبل از هر گونه اقدام، از موافقت اولیه مرکز مورد نظر اطمینان حاصل نمایید
 • ارائه نامه استعلام از سایت http://www.irandoc.ac.ir/ و تایید شده توسط مدیر گروه به دفتر پژوهشی
 • ثبت پروپوزال در سیستم الکترونیکی پژوهشی واحد (ارسال پروپوزال تنها از طریق سیستم الکترونیکی ملاک عمل می باشد.)
 • تایید استاد راهنما و مشاور در سیستم الکترونیکی به منزله پذیرش درخواست راهنمایی یا مشاوره
 • آپلود فایل پروپزال توسط دانشجو در سیستم الکترونیکی
 • تایید پروپزال توسط استاد راهنما و مشاور در سیستم الکترونیکی
 • ارسال پروپزال به مدیر گروه در سیستم الکترونیکی و تایید و ارسال آن توسط مدیرگروه به کارشناس پژوهشی جهت تصویب در معاونت پژوهشی واحد
 • مراجعه دانشجو به دفتر پژوهشی دانشکده بعد از یک ماه از زمان تصویب در معاونت پژوهشی واحد، جهت دریافت ابلاغیه و تحویل آنها به اساتید محترم راهنما و مشاور.

تدوین پایان نامه:

 • شروع و پیگیری اجرای پایان نامه بر اساس آیین نامه نگارش و تدوین پایان نامه
 • ارائه گزارش پیشرفت کار به استاد راهنما توسط دانشجو از فرایند انجام پایان نامه
 • دفاع از پایان نامه توسط دانشجو پس از گذشت حداقل شش ماه از زمان تصویب نهایی پروپوزال و همچنین گذشت حداقل ۴ نیمسال تحصیلی (۲ سال) از زمان شروع به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد از تاریخ تصویب پژوهشی دانشکده امکان‌پذیر خواهد بود.
 • قبل از اقدام برای شروع فرایند دفاع از پایان نامه دانشجو می بایست با مراجعه به واحد آموزش دانشکده، درخواست فرم وضعیت تحصیلی جهت ارایه به دفتر پژوهشی دانشکده ارائه نمایید.
 • تحویل پایان نامه تکمیل شده و تأیید شده توسط اساتید راهنما و مشاور به مدیر گروه توسط دانشجو” تذکر: زمان ارائه مدارک فوق برای برگزاری جلسه دفاع حداقل یک ماه قبل از تاریخ جلسه دفاع می باشد”
 • درخواست تشکیل جلسه دفاع پایان نامه از استاد راهنما و مشاور و مدیر گروه توسط دانشجو
 • تعیین داوران جهت حضور در جلسه دفاعیه توسط مدیر گروه در سیستم ثبت پروپوزال
 • تحویل یک نسخه از پایان نامه به همراه فرم ارزشیابی به داور تعیین شده توسط دانشجو
 • صدور دعوتنامه حضور در جلسه دفاعیه به اساتید راهنما / مشاور / و داور توسط مدیریت پژوهشی و تحویل آن توسط دانشجو به اساتید
 • هماهنگی با دفتر کنترل کلاس ها جهت رزرو اتاق برای برگزاری جلسه دفاع و اعلام آن به اساتید و دفتر پژوهش دانشکده توسط دانشجو
 • اطلاع رسانی برگزاری جلسه دفاع در تابلوی اعلانات دانشکده. (نمونه فرم به پیوست آمده است)
 • اخذ تأییدیه ثبت مقاله ( Submit ) مستخرج از پایان نامه از مجلات معتبر علمی / پژوهشی ( فهرست نشریات نا معتبر در سایت دانشکده موجود است ) قبل از جلسه دفاع.
 • با توجه به اینکه حداکثر نمره دفاع از پایان نامه ۱۸ می باشد دانشجویان می توانند با توجه به آیین نامه مربوط به مقالات مستخرج از پایان نامه و نحوه آدرسی مقالات، اقدام به ساب میت نموده و با دانلود فرم درخواست ارائه مهلت مقاله و بعد از کامل کردن آن تحویل استاد راهنما در جلسه دفاع نمایند. بدیهی است پس از ارایه نامه پذیرش مقاله و امضای آن توسط استاد راهنما، مدیر گروه و مدیر پژوهشی و رئیس دانشکده، حداکثر ۲ نمره دیگر لحاظ خواهد شد و یا دانشجویانی که تمایل به انصراف از ارایه مقاله فوق را داشته باشند لازم است فرم انصراف از مقاله و تعهد نامه را دانلود و بعد از کامل کردن آن و اخذ امضای استاد راهنما، در جلسه دفاع تحویل استاد راهنما نمایند. سپس با دانلود فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان‌نامه و با کامل کردن همه گزینه در روز دفاع تحویل استاد راهنما نمایید برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه حداقل با حضور ۳ نفر از اساتید امکان پذیر است در صورتی که تعداد اعضای اساتید حاضر در جلسه به حد نصاب نرسد جلسه باید توسط استاد راهنما کنسل گردیده و به زمان دیگری موکول شود.
 • در صورت ارایه نامه پذیرش برای اخذ نمره مقاله لازم است فرم تعهد چاپ مقاله را نیز کامل کرده و تحویل نمایید

تسویه حساب پژوهشی

دفاع از پایان نامه می تواند حداکثر شامل نمره ۱۸ می باشد و ۲ نمره باقی برای مقاله می باشد. جهت انجام تسویه حساب پژوهشی لطفاً به راهنمای آن در بخش سوالات متداول در سایت دانشکده مراجعه نمایید

توضیحات

 • فاصله زمانی تاریخ تصویب نهایی پروپوزال در شورای گروه با تاریخ تصویب در شورای پژوهشی دانشکده و تاریخ ارسال پروپوزال از طریق سیستم ثبت پروپوزال به حوزه معاونت پژوهشی و فناوری هریک نباید بیش از یک ماه باشد.
 • دانشجویان باید گواهی ثبت مقاله ( Submit ) مستخرج از پایان نامه را قبل از جلسه دفاع ارائه کنند.(شرط لازم برای دفاع از پایان نامه ).
 • دانشجو می بایست ۴ نسخه از پایان نامه صحافی شده به استاد راهنما، مشاور، دفتر گروه و کتابخانه مرکزی (ارایه به کتابخانه مرکزی در زمان فارغ التحصیلی می باشد) ارائه نموده و یک عدد سی دی حاوی متن پایان نامه، منابع مورد استفاده و فرم ساختار بانک اطلاعاتی پایان نامه تحویل دفتر پژوهشی دانشکده نماید.
 • شرکت دانشجو در حداقل دو جلسه دفاع (شرط دریافت مجوز دفاع) و دریافت امضای استاد راهنما در فرم پیوست.
 • در تکمیل پروپزال دقت کافی داشته باشید چنانچه در هر یک از مراحل، از نظر محتوی ناقض یا دقیقاً مطابق آیین نامه تدوین پروپزال نباشد، درخواست تصویب پروپزال رد شده و مجبور به طی مراحل از اول تا انتها خواهید بود. لذا توصیه می شود هماهنگی های لازم را با استاد راهنما به عمل آورید.
 • در تدوین پروپزال، مشخصات دانشجو و اساتید راهنما و مشاور و جدول زمانبندی را بطور دقیق و کامل مشخص نمایید.
 • تمامی فرم ها و آیین نامه ها جهت مطالعه، در وب سایت واحد و دانشکده موجود است.
 • دانشجویانی که فقط نامه پذیرش مقاله ارایه نموده و فرم تعهد چاپ مقاله را ارایه کرده اند تا زمان ارایه مقاله چاپ شده نمی توانند دانشنامه خود را دریافت نمایند.
 • دانشجو باید در سیستم پروپزال و حساب کاربری خود تا اتمام کار دفاع گزینه “پیام های دریافتی” را دائماً بررسی نماید. در صورت لزوم و هرگونه پیغام از طرف دانشکده با انتخاب این گزینه قابل روئیت خواهد بود. در صورت عدم ملاحظه و عدم انجام به موقع درخواست های دانشکده طبیعتاً درخواست شما رد شده و مجبور به طی همه مراحل از ابتدا خواهید شد و مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجو می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *