پرسشنامه استاندارد توسعه سازمانی لوک(2000)

پرسشنامه استاندارد توسعه سازمانی لوک(2000)

پرسشنامه استاندارد توسعه سازمانی توسط لوک و همکاران در سال 2000 طراحی شده است .ودارای 35 سوال در 7 بعد می باشد.


تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :
مدیریت و توسعه سازمانی هر چند ظاهراً موضوعی تازه در زمینه مدیریت در ایران است ولی سابقه پنجاه ساله در کشورهای جهان دارد . در این مقاله سعی شده است که ضمن معرفی این علم به سابقه، تعریف و کاربرد آن در سازمان که در حقیقت توسعه مدیریت و توسعه سازمان، بهره مند شدن از «علم» ، چگونگی کاربرد علوم رفتاری برای توسعه رفتار در سازمان است پرداخته شود. ضمن ارائه تعریف از «مدیر»، «مدیریت»، «توسعه» و مدیریت وتوسعه سازمانی اثبات شود که «مدیر یکی است» و «تقسیم کار، تفویض اختیار نیست» و شرط تحقق توسعه سازمان به معنای امروز همان «تفویض» اختیار توسط مدیران به زیر دستان و حمایت از برنامه هایOD است.


تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از توسعه سازمانی نمرهاي است كه کارکنان به سوالات 35گویه ای پرسشنامة توسعه سازمانی میدهند .


مولفه های پرسشنامه :
مولفه های پرسشنامه سوالات
هدف 1 تا 4
رهبری 5 تا 9
نگرش نسبت به تغییر 10تا 14
پاداش 15 تا 19
روابط 20 تا 23
ساختار 24 تا28
مکانیزم های سودمند 29 تا 33

خرید پرسشنامه استاندارد توسعه سازمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *