پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی بروکراتیک لیو(2002)

پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی بروکراتیک لیو(2002)

پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی بروکراتیک توسط لیو و همکاران در سال 2002 طراحی شده است . ودارای 10 سوال می باشد. هدف از این آزمون، ارزیابی ترجیحات شما در داخل یک ساختار سازمانی بروکراتیک می‌باشد. این آزمون، ویژگی‌های بروکراسی وبر را برای شما معرفی می‌کند.


تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

ساختار سازمانی روشی است که یک سازمان برای نظم دادن به افراد و کارها در پیش می‌گیرد تا بتواند از این طریق وظایف را به بهترین شکل انجام دهد و به اهدافش برسد. اگر وسعت کار کم باشد به‌طوری که افراد هر روز به‌صورت رو‌ در‌ رو یکدیگر را ببینند، در این صورت نیاز چندانی به ساختار سازمانی نیست، اما در سازمان‌های بزرگ‌تر لازم است برای سپردن کارهای مختلف به افراد تصمیم گیری‌ شود.


ویژگیهای بوروکراسی، به عنوان یک نظام سازنده، در سازمان‌های بزرگ اداری و خدماتی هنوز به روشنی شناخته نشده است. بسیاری از سازمان‌های بزرگ و پیچیده در جهان تنها بر اساس وجود یک سیستم بوروکراسی انعطاف‌پذیر به طور اثر بخش و کارا اداره می‌شوند؛ بنابراین باید توجه داشت که بوروکراسی به تقسیم کار، تدوین دستورالعمل‌ها، تهیه مقررات و رویه‌ها، تعیین شرح وظایف و حدود اختیارات می‌پردازد.

مبنای بوروکراسی بر نوعی ساختار استوار است که ویژگی های آن عبارتند از: تقسیم کار، وجود سلسله مراتب سازمانی تعریف شده، حاکم بودن ضوابط بر روابط، جلوگیری از اعمال سلیقه های شخصی، انتصاب بر اساس شایستگی، برقراری نظام پیشرفت شغلی برای کارکنان و جدایی صاحبان سازمانها از اداره آنها .بوروکراسی وبر نوعی نظام اداری عقلایی- قانونی و مطلوب است

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از ساختار سازمانی بروکراتیک نمرهاي است كه کارکنان به سوالات 10 گویه ای پرسشنامة ساختار سازمانی بروکراتیک میدهند .
مولفه های پرسشنامه :
پرسشنامه تک مولفه ای می باشد

دانلود پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی بروکراتیک لیو(2002)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *