پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی

پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی

پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی توسط محقق ساخته شده در سال 1395 ساخته شده است ودارای 15 سوال در 3 بعد(پیچیدگی،رسمیت،تمرکز) می باشد.و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد)ساخته شده است. الفای کرونباخ این پرسشنامه 77/0 می باشد.


تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

ساختار سازمانی انواع مختلفی دارد. از یک طرف ساختار باسابقه وظیفه ای را داریم، و در کنار آن، ساختار بخشی، ساختار ماتریسی و ساختار وظیفه ای-مسطح. هر یک از این ساختارهای سازمانی، نقاط قوت و ضعف خاص خودش را دارد و چه بسا فقط برای شرکت های خاص یا در دوره خاصی از فعالیت آنها کاربرد داشته باشد.

«ضعف در طرح و ساختار سازمانی باعث ایجاد باتلاقی از تناقض می شود: ابهام در سمَت ها، عدم هماهنگی بین کارکردها، ناتوانی در به اشتراک گذاشتن ایده ها، و کندی تصمیم گیری، پیچیدگی، تناقضات و استرس بی موردی را بر مدیران تحمیل خواهد کرد. غالباً آنهایی که در رأس هرم سازمان قرار دارند توجهی به این مشکلات ندارند و یا بدتر از این، آنها را به عنوان چالش هایی برای استیلا یا فرصت هایی برای رشد در نظر می گیرند.»

گیل کورکیندال – هاروارد بیزنس رویو

ساختار سازمانی به عنوان سیستمی تعریف می شود که با استفاده از آن، سلسله مراتب درون سازمان را تعیین می کنیم. این سیستم، هر شغل و سمَت، کارکرد آن و طرفی که باید به آن جواب پس بدهد را مشخص می کند. در نتیجه، ساختاری به وجود می آید که می تواند به تحقق اهداف سازمان کمک کند.

ساختار سازمانی انواع مختلفی دارد. از یک طرف ساختار باسابقه وظیفه ای را داریم، و در کنار آن، ساختار بخشی، ساختار ماتریسی و ساختار وظیفه ای-مسطح. هر یک از این ساختارهای سازمانی، نقاط قوت و ضعف خاص خودش را دارد و چه بسا فقط برای شرکت های خاص یا در دوره خاصی از فعالیت آنها کاربرد داشته باشد.

پیچیدگی:
پیچیدگی، اشاره به میزان تفکیک عمودی و افقی دارد. تمرکز بیانگر آن است که تصمیمگیری در چه سطحی از سازمان صورت میپذیرد.
رسمیت:
رسمیت، به حدی که قواعد و مقررات، خط مشیها و رویهها در سازمان اعمال میشود، اشاره دارد.
تمرکز:
تمرکز دربردارنده سلسله مراتب سازمانی است

دانلود پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی محقق ساخته (1395)

پرسشنامه ساختار سازمانی

2 دیدگاه برای “پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی

  1. اشتراک‌ها: پرسشنامه استاندارد ارزش ادراک شده برای مشتریان توسط حاجی زاده در سال 1395 ساخته شده است

  2. اشتراک‌ها: پرسشنامه استاندارد ارزش ادراک شده مشتریان توسط حاجی زاده در سال 1395 ساخته شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *