ادبیات نظری بافت فرسوده

ادبیات نظری بافت فرسوده

ادبیات نظری بافت فرسوده:آنچه الان به‌عنوان يك تعريف جامع هست و رويكرد كالبدي دارد و بافت فرسوده را تقريبا دقيق تعريف مي‌كند3 مشخصه دارد؛ به عبارتي از اين منظر بافت فرسوده داراي 3 ويژگي ‌است. ريزدانگي، نفوذناپذيري و ناپايداري3ويژگي مهم بافت فرسوده شهرهاي ماست.

در واقع اگر اين 3 مشخصه در يك بلوك شهري وجود داشته باشد، حتي در مقياس 50  درصد، آن منطقه بافت فرسوده قلمداد مي‌شود. در واقع بخشي از شهر كه بيش از 50 درصد آن ناپايدار و عرض معابر آن كمتر از 6 متر و املاك آن عرصه‌اي كمتر از 200 متر داشته باشد، آن قسمت از شهر بافت فرسوده است. اين تعريف شوراي‌عالي معماري و شهرسازي از بافت فرسوده است(هادیان و همکاران،1386).

تعریف بافت فرسوده

نحوه استقرار واحدها و عناصر معماری- شهری و شبکه ارتباطات در کنار یکدیگر موجب تکوین ترکیبی متشکل از فضاهای خالی و پر موسوم به بافت می­شود. از انواع بافت های موجود در شهرهای ایران بافت های قدیمی و فرسوده را می­توان نام برد. بافت های فرسوده تظاهر نوعی بیماری در ساختار مجموعه های زیستی و عموماً مناطق شهری محسوب می­گردند، بارزترین مشخصه اینگونه بافت ها عدم هماهنگی با سیستم شهری و ناکارامدی در آن است(عندلیب و حاجی علی اکبر، 1387).

 عوامل چندی در بروز و شکل گیری آن ها دخیل اند که از آن میان می­توان به عدم پیروی از یک برنامه ریزی جامع منسجم، معضلات عملکردی، عوامل محیط طبیعی و عوامل انسانی و … اشاره کرد.

کاهش ارزش های کمی و کیفی محیط زیست در این محدوده ها و میل به عدم تغییر و تحول حالت فرسودگی و ناکارآمدی را بر بافت مستولی می­کند و بدین ترتیب بافت فرسوده شهری بعنوان بازتابی از تاثیر عوامل مخرب شکل می­گیرد و به صورت فضایی که به تدریج متعلق به همه کس و غیر قابل سکونت برای هر کس باشد به حیات خود ادامه می دهد(پوراحمد و شماعی،1385، 34).
دانلود ادبیات نظری بافت شهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *