پرسشنامه سازماندهی و توسعه ساختار سازمانی کاپتین(2005)

پرسشنامه سازماندهی و توسعه ساختار سازمانی کاپتین(2005)

پرسشنامه سازماندهی و توسعه ساختار سازمانی کاپتین و همکاران در سال 2005 طراحی شد و دارای 10 سوال می باشدبا هدف تعیین میزان توانایی در سازماندهی و توسعه ساختار سازمانی می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

ساختار سازمانی شیوه‌ای است که به وسیله آن فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می‌شوند. سازمان‌ها، ساختارهایی را به وجود می‌آورند تا فعالیت‌های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و کارهای اعضاء را کنترل کنند. ساختار سازمانی تصریح می‌کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی، همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند. ساختار سازمانی تعیین کننده روابط رسمی و نشان دهنده سطوحی است که در سلسله مراتب اداری وجود دارد و حیطه کنترل مدیران را مشخص می‌کند. همچنین ساختار سازمانی دربرگیرنده طرح سیستم‌هایی است که به وسیله آنها همه واحدها یکپارچه می‌شوند و در نتیجه ارتباط در سازمان تضمین خواهد شد.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  سازماندهی و توسعه ساختار سازمانی نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 10 گویه ای پرسشنامة سازماندهی و توسعه ساختار سازمانی می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

پرسشنامه تک مولفه ای می باشد
دانلود:پرسشنامه سازماندهی و توسعه ساختار سازمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *