پرسشنامه استاندارد جایگاه شغلی

پرسشنامه استاندارد جایگاه شغلی

پرسشنامه استاندارد جایگاه شغلی توسط محقق در سال 1394ساخته شد.پرسشنامه با الگو گرفتن از  مدل هاکمن و اولدهام(1980) می باشد.این پرسشنامه دارای 5 سوال در یک بعد می باشد و  با هدف شناسایی جایگاه شغلی طراحی شده است.طیف لیکرت به دست امده پرسشنامه 88/. می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

ویژگی­های مشاغل در فعالیت­های کارمندیابی برنامه­ ریزی نیروی انسانی تأثیر بسزایی دارد. نیازمندهای یک شغل به نیازمندهای متصدی شاغل، مربوط است. تجزیه تحصیلی و ویژگی‌های شخصیتی هر فرد، می­تواند در شرایط احراز شغل، مفید باشد(درانی و محمدی،1384).

گرچه در غالب اوقات دو اصطلاح شغل و پست به جای یکدیگر به کار برده می شوند ، لکن هر کدام مفهوم خاصی دارد

شغل:

شغل عبارت است از وظایف مشابه و مرتبطی که به عهده یک فرد در مقابل دریافت حقوق و دستمزد گذارده می شود.

شغل، شامل مجموعه‌اي از وظايف مرتبط به هم است كه توسط فرد براي دستيابي به هدفي مشخص انجام مي‌شود.

در ساختار سازماني، مي‌توان شغل را يك واحد در نظر گرفت كه مستقل از شاغل، تعريف مي‌شود.

پست شغلی:

پست عبارت از جایگاه سازمانی افراد در سازمان است . با توجه به حجم کارها برخی از پستها ممکن است نیاز به یک نفر و برخی دیگر از پستها نیاز به گروهی از افراد برای انجام وظایف آن نیاز داشته باشد.

 جایگاه شغلی چیست؟

گرچه در غالب اوقات دو اصطلاح شغل و پست به جای یکدیگر به کار برده می شوند ، لکن هر کدام مفهوم خاصی دارد.
شغل عبارت است از وظایف مشابه و مرتبطی که به عهده یک فرد در مقابل دریافت حقوق و دستمزد گذارده می شود.
پست عبارت از جایگاه سازمانی افراد در سازمان است . با توجه به حجم کارها برخی از پستها ممکن است نیاز به یک نفر و برخی دیگر از پستها نیاز به گروهی از افراد برای انجام وظایف آن نیاز داشته باشد. بنابر این ممکن است ده نفر از کارکنان در سازمان ده پست مختلف را تصدی کرده باشند ، ولی کلیه آنها شغل مشابهی داشته باشند . با این توضیحات ، هر پست شغل است ، ولی هر شغل لزوما پست نیست و ممکن است در یک سازمان وجود داشته یا نداشته باشد. در عین حال ، شغل حرفه است و پست منصب.

شغل و پست ثابت سازمانی طبق مواد7 و 8 قانون استخدام کشوری دارای تعاریفی به این شرح است :
ماده 7 – شغل عبارت از مجموع وظایف و مسئولیتهای مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد شناخته شده باشد . رسته عبارت از مجموع رشته های مشاغلی است که از لحاظ نوع کار و حرفه و رشته تحصیلی و تجربی وابستگی نزدیک داشته باشد.
ماده 8 – پست ثابت سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده است اعم از این که دارای متصدی یا بدون متصدی باشد.

در تنظیم شغل ، منطقی ترین شیوه شناخت شغل از طریقه تجزیه آن است که نشان می دهد شغل چه مشخصاتی دارد و به چه افرادی نیازمند است . تجزیه و تحلیل شغل از مباحثی است که در بسیاری تصمیم گیریهای مدیریت پرسنلی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. اطلاع از نیاز های شغلی اعم از وظایف ، نیاز های جسمانی و ذهنی ، ابزار و وسایل کار ، ساعات و شرایط کار ، مدیران را قادر می سازد تا با آگاهی بیشتر در گزینشها و انتصابات از افراد استفاده کنند.

تجزیه و تحلیل شغل موجب شناخت بیشتر مدیر از سازمان و عملکرد آن است . در تجزیه و تحلیل مشاغل با ماهیت وظایف ، نحوه انجام و علت انجام وظایف و بالاخره مهارتها و شرایط جسمانی و ذهنی لازم برای انجام وظایف سروکار است. برای این که بتوان اطلاعات دقیقی درباره هر یک از عوامل مذکور بدست آید و پس از تجزیه و تحلیل آنها استفاده مناسب از آنها بعمل آید ، مقتضی است که از روشی به نام تجزیه و تحلیل شغل پیروی شود.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  جایگاه شغلی نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 5گویه ای پرسشنامة جایگاه شغلی می­دهند.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

   سوالات

جایگاه شغلی

5-1

دانلود:

پرسشنامه استاندارد جایگاه شغلی

محصولات مکمل:

مبانی نظری و پیشینه جایگاه شغلی(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری)

پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی 

پرسشنامه استاندارد چرخش شغلی مقیمی(1390)

پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی هاپاک(1935)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *