پرسشنامه استاندارد بازخور و حمایت از استقلال کارکنان باور و همکاران(2006)

پرسشنامه استاندارد بازخور و حمایت از استقلال کارکنان

پرسشنامه استاندارد بازخور و حمایت از استقلال کارکنان توسط  باور و همکاران در سال 2006 طراحی شد. و دارای 32 سوال در 4 بعد می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

اگر بخشی از خروجی یک سیستم، بر روی ورودی آن تاثیر بگذارد، اصطلاحاً می‌گوییم که این سیستم از محیط، بازخورد یا فیدبک می‌گیرد.

بازخور

بخشی از خروجی یک فرایند یا سیستم است که به عنوان ورودی برگشت داده می شود.

بخشی از اطلاعات مربوط به نتایج یک فرایند یا فعالیت است.

فرایندی است که بوسیله آن یک سیستم توسط محصولات و خروجی خود  تعدیل، کنترل و تغییر می کند.

بازخورد دادن

کارکنان، از منابع متفاوتی بازخورد دریافت می کنند؛ سرپرستان، همکاران، گزارشات مستقیم، مشتریان و یا مراجعان از جمله این منابع بازخوردی هستند. با این حال کارکنان، اغلب بازخوردهایی را بیشتر پذیرش می کنند که از منابع معتبر ارائه شود؛ این منابع باید موثق و قابل اعتماد باشند. همچنین اگر فرستنده پیام متخصص و صاحب فن باشد، بازخوردی که وی ارائه می دهد، معتبرتر تلقی می گردد تا اینکه از منابعی ارائه شود که آن منبع، دانش و آگاهی کافی را در آن زمینه ندارد. بنابراین، پیام هر چقدر هم که معتبر و موثق باشد، اگر از منبع قابل اعتماد ارسال نشود، به آسانی مورد پذیرش کارکنان قرار نمی گیرد.

یکی دیگر از ویژگی های پیام بازخوردی که بر قابلیت دریافت کارکنان تاثر می گذارد، نشانههای مثبت یا منفی بازخورد است. به طور کلی بازخورد مثبت، دقیق تر بوده و بیش از بازخورد منفی پذیرفته می شود. صحت و اثربخشی، بازخورد منفی ممکن است، توسط کارکنان، کمتر مورد توجه قرار گیرد و حتی ایجاد واکنش های هیجانی منفی کند. با این حال تاکنون تحقیقات نشان نداده اند که بازخورد منفی به طور کل موثر نیست. کلوگر و دنیسی در یک بررسی فراتحلیل نشان دادند که موثر بودن بازخورد به اینکه مثبت باشد یا منفی، بستگی ندارد. با این وجود، برای بازخورد دهنده، بسیار مهم است که در ارائه بازخورد، این نشانه ها را در نظر داشته باشد.

از آنجایی که ممکن است بازخوردها با واکنش های منفی از سوی کارکنان همراه باشد، لازم است که ارائه دهندگان بازخورد، همواره در مقابل این واکنش های دفاعی، آمادگی لازم را داشته باشند. بازخورد دهندگان باید متوجه باشند که هر گونه تغییر به مرور و آهستگی رخ می دهد و نباید انتظار داشته باشند که با ارائه بازخورد، عملکردها به سرعت بهبود یابند.

برای اینکه بازخورد موثرتر عمل کند، پیش از هر چیز بازخورد دهندگان باید کارکنان را متقاعد کنند که تغییر برای پیشرفت کار ضرروی است تا بتوانند با ارائه بازخوردهای منظم و حساب شده، رفتار کارکنان را در جهت بهبود هدایت کنند. اهمیت بازخورد در این موضوع است که به افراد نشان می دهد که آیا رفتارشان بر اساس استاندارهای عملکرد بهینه می باشد یا خیر؟ از سوی دیگر کارکنان باید همواره آماده باشند تا بر اساس برنامه های رشد و توسعه سازمان همگام با بازخوردهایی که سرپرستان به آنان ابلاغ می کنند، حرکت مستمر داشته باشند و برای اینکه تغییرات به ثمر بنشیند، خود اقدامات لازم را انجام دهند و در فعالیت های توسعه ای و آموزشی شرکت فعال داشته باشند. در نهایت افراد باید این تغییرات را حفظ و حراست کنند.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  بازخور و حمایت از استقلال کارکنان نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 32 گویه ای پرسشنامة بازخور و حمایت از استقلال کارکنان می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

 سوالات
حمایت از استقلال عمل

1 تا 5

حمایت از شایستگی

6 تا 13
تعلّق اجتماعی

14 تا 19

ادراک از بازخور

20 تا 32

دانلود:

پرسشنامه استاندارد بازخور و حمایت از استقلال کارکنان باور و همکاران(2006)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *