پرسشنامه استاندارد سبک رهبری هاگتون و همکاران(2002)

پرسشنامه استاندارد سبک رهبری

پرسشنامه استاندارد سبک رهبری توسط  هاگتون و همکاران در سال 2002 طراحی شده است و دارای 18 سوال در 3 بعد(دستوری ،توانمند ساز ،خود رهبری) می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

سبک رهبری:

طریقی را که رهبر ،از نفوذش برای کسب اهداف استفاده می کند سبک رهبری می نامند. به بیان دیگر نحوه استفاده رهبر از قدرت و نفوذ را سبک رهبری گویند. سبک رهبری اساسا شیوه نگرش مدیر نسبت به نقش خود و کارکنان است.

انواع سبک رهبری

 بطور سنتی دو نوع دیدگاه درباره سبک رهبری وجود دارد.

سبک آمرانه و سنتی (وظیفه مدار): مدیر یا رهبر به زیر دستان خود می گوید چه کار باید بکنند وچگونه باید آن کار را انجام دهند.این سبک محافظه کار(اقتداری )است.

سبک دموکراتیک (رابطه مدار): رهبر یا مدیر در این سبک مسئولیت رهبری خود را با زیردستانش تقسیم می کند و آنها را در برنامه ریزی و اجرای آن مشارکت می دهد. به این سبک سبک کارمند مدار یا رابطه مدار نیز گفته اند.

در واقع انواع سبک های رهبری دیگری میان این دو حالت وجود دارد که از آن به سبک میانی نام می برند. در سبک میانه مدیر نسبت به بعضی از جنبه های شغل مدیریت محافظه کار است و نسبت به جنبه های دیگر لیبرال (مشارکتی).

چهار سبک رهبری ( مدل هرسی و بلانچارد )

۱- سبک دستوری : وظیفه مدار قوی – رابطه مدار ضعیف
۲- سبک متقاعد کننده : وظیفه مدار ضعیف – رابطه مدار قوی
۳- سبک مشارکتی : وظیفه مدار ضعیف – رابطه مدار قوی
۴- سبک تفویض کننده اختیار : وظیفه مدار ضعیف – رابطه مدار ضعیف

۱- سبک دستوری Directive Leadership :
در این سبک که به شدت طرفدار کار و بسیار کم توجه به کارمند است، کارکنان دقیقا می‌دانند که سازمان از آنها چه توقعی دارد و در این راستا دستورات روشنی از طرف رهبر به آنان ابلاغ می‌شود.

۲- سبک متقاعد کننده یا رهبری حمایتی Supportive Leadership :
در این سبک رهبر به صورت همزمان نسبت به مقوله کار و کارمند توجه شدید نشان می‌دهد.

۳- سبک مشارکتی Participative Leadership :
این سبک شدیدا طرفدار کارمند و بی‌توجه به کار است. در این سبک رهبر از کارمندان به طور وسیعی نظر و پیشنهاد دریافت می‌کند لیکن درخصوص اخذ تصمیمات نهایی تفویض اختیاری صورت نمی‌پذیرد.

۴- سبک واگذاری اختیار :در این سبک رهبر به هیچوجه دخالتی در امور نمی‌کند و اختیارات به طور کامل به زیردستان واگذار می‌شود، زیرا تصور براین است که زیردستان دارای شایستگی کافی برای تشخیص موقعیت و انجام وظایف هستند.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  سبک رهبری نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 18 گویه ای پرسشنامة سبک رهبری می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

 سوالات
رهبری دستوری

1 تا 5

رهبری توانمند ساز

6 تا 12
خودرهبری

13 تا 18

دانلود:

پرسشنامه استاندارد سبک رهبری هاگتون و همکاران(2002)

1 دیدگاه برای “پرسشنامه استاندارد سبک رهبری هاگتون و همکاران(2002)

  1. اشتراک‌ها: موضوعات جدید  و مقاله بیس  پروپزال مدیریت –گرایش  استراتژیک (2018-2019)بررسی تاثیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *