دانلود ترجمه مقاله قابلیت مدیر، بازده سرمایه گذاری و خطر سقوط قیمت سهام – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله قابلیت مدیر، بازده سرمایه گذاری و خطر سقوط قیمت سهام – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله قابلیت مدیر  بازده سرمایه گذاری و خطر سقوط قیمت سهام – الزویر ۲۰۱۷:ما به لحاظ تجربی اثر توانایی مدیر بر کارایی سرمایه گذاری در سطح شرکت و نحوه ی تاثیر گذاری آن بر ریسک ریزش سهام آینده را بررسی می نماییم. با استفاده از سنجش توانایی مدیر توسعه یافته توسط دِمرجیان و دیگران (۲۰۱۲)، این مقاله دلایل سازگاری را شرح میدهد که سرمایه گذاری اضافی مدیران تواناتر را با همتایان کمتر توانای آنها مقایسه میکند، حتی پس از مهار اثرات کیفیت گزارشگری مالی و سایر تعیین کننده های ویژه ی کارایی سرمایه گذاری. این دلیل، برای جایگزینهای دیگر برای کارایی سرمایه گذاری، قوی است. دلایل تجربی هم حاکی از این است، ریسک ریزش برای شرکتهای دارای مدیران تواناتر از طریق مجرای عدم کارایی سرمایه گذاری افزایش می یابد. به طور کلی این مطالعه در شناخت بهتر تاثیر توانایی مدیر بر تصمیمات سرمایه گذاری در زمینه ی نظرات مخالف پیرامون اثرات ویژه مدیر بر پیامدهای سازمانی هم بخشی دارد.

عنوان فارسی مقاله:

قابلیت مدیر، بازده سرمایه گذاری و خطر سقوط قیمت سهام

عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2017
نشریه:

Database: Elsevier – ScienceDirect (ساینس دایرکت)

تحقیقات در امور بازرگانی و امور مالی بین المللی – Research in International Business and Finance

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
Managerial ability
Investment efficiency
Financial reporting quality
Stock price crash risk
تعداد صفحات ترجمه شده: ۲۴ صفحه (شامل ۱ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
MortezaYazdaniaPrasenjitChatterjeeb Edmundas Kazimieras Zavadskas cSarfarazHashemkhani Zolfanid
موضوع:
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 13 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس:  

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مقالات

چکیده
۱- مقدمه
۲- ادبیات پیشین و توسعه فرضیات
۳- مسائل طراحی تحقیق
۳-۱- کارایی سرمایه گذاری
۳-۲- توانایی مدیر
۳-۳- ریسک ریزش قیمت سهام
۳-۴- مدل تجربی
۴- انتخاب نمونه و آمار توصیفی
۵- نتایج آزمون اصلی
۶- نتیجه گیری


چکیده

ما به لحاظ تجربی اثر توانایی مدیر بر کارایی سرمایه گذاری در سطح شرکت و نحوه ی تاثیر گذاری آن بر ریسک ریزش سهام آینده را بررسی می نماییم. با استفاده از سنجش توانایی مدیر توسعه یافته توسط دِمرجیان و دیگران (۲۰۱۲)، این مقاله دلایل سازگاری را شرح میدهد که سرمایه گذاری اضافی مدیران تواناتر را با همتایان کمتر توانای آنها مقایسه میکند، حتی پس از مهار اثرات کیفیت گزارشگری مالی و سایر تعیین کننده های ویژه ی کارایی سرمایه گذاری. این دلیل، برای جایگزینهای دیگر برای کارایی سرمایه گذاری، قوی است. دلایل تجربی هم حاکی از این است، ریسک ریزش برای شرکتهای دارای مدیران تواناتر از طریق مجرای عدم کارایی سرمایه گذاری افزایش می یابد. به طور کلی این مطالعه در شناخت بهتر تاثیر توانایی مدیر بر تصمیمات سرمایه گذاری در زمینه ی نظرات مخالف پیرامون اثرات ویژه مدیر بر پیامدهای سازمانی هم بخشی دارد.


Abstract

We examine empirically the effect of managerial ability on firm-level investment efficiency and how this affects future stock price crash risk. Using a managerial ability measure developed by Demerjian et al. (2012), the paper documents consistent evidence that the more able managers over-invest compared to their not-so-able counterparts, even after controlling for the effects of financial reporting quality and other firm specific determinants of investment efficiency. This evidence is robust to alternative proxies for investment efficiency. The empirical evidence also suggests that crash risk increases for firms with more able managers, primarily through the investment inefficiency channel. Overall, the study contributes to a better understanding of the influence of managerial ability on investment decisions in the context of diverging opinions regarding manager-specific effects on organizational outcomes.


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله قابلیت مدیر

  1. مقدمه

ما به لحاظ تجربی اثر توانایی مدیر بر کارایی سرمایه گذاری در سطح شرکت و نحوه ی تاثیر گذاری آن بر ریسک ریزش سهام آینده را بررسی می نماییم. مطالعه ی ما به دلیل تمایل به ارزیابی بهتر اثر مدیریت بر تصمیمات سرمایه گذاری و بر خطر ریزش قیمت سهام، صورت گرفته است: یک پیامد نتیجه ی اقتصادی مستقیم برای سرمایه گذاران. طبق بحث سرمایه گذاری بهینه ارائه شده در چارچوب نئوکلاسیک، مدیران باید به سرمایه گذاری ادامه دهند تا مزیت مدیریت سرمایه گذاری ثابت با هزینه های نهایی برابر شود. در عین حال، این قضیه بر مبنای فرضیه عدم اصطکاک در بازارهای سرمایه است یعنی مدیران تامین منابع مالی برای پروژه های ارزش خالص فعلی (NPV) مثبت را در نرخ بهره ی در سطح اقتصاد غالب بدست می آورند و پول نقد اضافی را به سرمایه گذاران بر میگردانند (مثلا Abel 1983; Hayashi, 1982; Yoshikawa, 1980). در عین حال، دیدگاه نظریه  نمایندگی حاکی از این است نفع شخصی تصمیمات سرمایه گذاری زیر بهینه هم به سرمایه گذاری اضافی یا کم منجر میگردد. به عنوان مثال، هم چنین خطر اخلاقی معایب انتخاب نامساعد ذاتی در عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و عرضه کنندگان خارجی میتواند بر کارایی سرمایه گذاری تاثیر مخرب داشته باشد.

مدیرانی که قصد دارند رفاه شخصی خود را به حداکثر برسانند، گاهی اوقات به سوی سرمایه گذاری کردن سوق پیدا میکنند که بیشترین سود را برای سهامداران به همراه ندارد (Berle and Means, 1932; Jensen and Meckling, 1976; Jensen, 1986). از آنجایی که واگرایی انگیزه ها بین مدیران و سرمایه گذاران وجود دارد، مدلهای خطر اخلاقی حاکی از این است مدیران در ارزشهای خالص فعلی منفی سرمایه گذاری خواهند کرد. از سوی دیگر مدلهای انتخاب نامساعد حاکی از این است چنانچه مدیران از سرمایه گذاران در مورد چشم اندازهای یک شرکت آگاه تر باشند، سعی خواهند کرد صدورهای سرمایه برای فروش اوراق بهادار گران قیمت را زمانبندی نمایند (یعنی مساله ی ” لیمو” [به مسائلی اشاره دارد که در اثر بی تقارنی اطلاعات تحت تملک خریدار و فروشنده یک سرمایه گذاری یا محصول، در زمینه ی ارزش آن پدید می آید.]). اگر موفق باشند، ممکن است روی این عواید سرمایه گذاری اضافی داشته باشند (مثلا Baker et al., 2003). توانایی مدیر را به صورت چنین مکانیسمی ارزیابی می نماییم. علاقه ی ما به بررسی توانایی مدیر از بحث در حال پیشرفت راجع به اینکه آیا مدیران ارشد (به طور خاص مدیر عاملها) مهم هستند یا خیر، نشات میگیرد. طرفداران فرضیه ی “مدیر عاملان مهم هستند” اثبات میکنند رهبران ارشد، که تحت ریاست مدیر عامل قرار دارند، استراتژی هایی را ابداع میکنند که شرکت کنندگان در یک سازمان را متحد نموده و در مورد راه کار سازمان تصمیم گیری میکنند مثلا ابداع و اجرای تصمیمات سرمایه گذاری ایجاد کننده ارزش در صورت تغییر تکنولوژیکی و محیطی سریع ((Mackey, 2008). بارنی (1991) اثبات میکند توانایی یک مدیر برای شناخت و استفاده ی موثر منابع شرکت، خود یک منبع ارزشمند محسوب میشود که از توان بالقوه برای ایجاد مزیتهای رقابتی پایدار برای یک شرکت برخوردار است ((Barney, 1991, p. 117. برتراند و اسکوآر (2003) پی میبرند مدیران بر انتخاب های شرکت تاثیر دارند همانند کسب سودها یا هزینه های تحقیق و توسعه. دجانگ و لینگ (2013) شرح میدهند استراتژی های توسعه ی مدیریتی، چه شامل سرمایه گذاری داخلی باشد چه کسب سودهای خارجی، تمایل دارند سیستم های حسابداری تعهدی پایین تری داشته باشد. بامبر و دیگران (2010) و فرانسیس و دیگران (2008) مدارک تایید کننده ی وجود خصوصیات ویژه ی مدیر را ارائه میدهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *