دانلود ترجمه مقاله شیوه های حسابداری مدیریت شرکتهای کوچک و متوسط – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله شیوه های حسابداری مدیریت شرکتهای کوچک و متوسط

دانلود ترجمه مقاله شیوه های حسابداری مدیریت شرکتهای کوچک و متوسط – الزویر ۲۰۱۷:نتایج ارایه شده در جدول ۵ نشان می‌ دهد که اکثریت SME ها در مالزی هنوز MAP های سنتی را اعمال می نمایند. بنابراین این یافته‌ ها از مطالعه سامکیو، لیو، و مکلارن (۲۰۱۲) پشتیبانی می کنند که در یک کشور در حال توسعه که تایلند باشد انجام پذیرفت. مطالعه حاضر نتیجه‌ گیری می نماید که استفاده از MAP های پیشرفته در کشورهای در حال توسعه هنوز بسیار اندک است، که احتمالا به دلیل فقدان دانش در مورد مزایای MAP ها در کسب ‌و کارها می باشد. این یافته همچنین از مفهوم پیشنهادی داویلا و فاستر (۲۰۰۵ ، ۲۰۰۷) حمایت می ‌کند که نشان می دهد که…

عنوان فارسی مقاله:

شیوه های حسابداری مدیریت شرکتهای کوچک و متوسط: اثر DNA سازمانی، پتانسیل کسب و کار و فن آوری های عملیاتی

عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2017
نشریه:

 الزویر

بررسی مدیریت حوزه آسیا و اقیانوسیه – Asia Pacific Management Review

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
Management accounting
SMEs
Operational technology
تعداد صفحات ترجمه شده: 11صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Afirah Azudin Noorhayati Mansor
موضوع:
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 5 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله شیوه های حسابداری

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مقالات

چکیده

۱٫ مقدمه

۲. داده ‌ها، روش‌ شناسی و نتایج تجربی

۲.۱. داده ها و روش ‌شناسی

۲.۲. نتایج تجربی

۲.۲.۱. داده‌ های جمعیتی پاسخ دهندگان

۲.۲.۲. داده های جمعیت شناسی SME ها

۲.۲.۳. MAP های متداول انجام شده توسط SME ها

۲.۲.۴. تاثیر DNA سازمانی، پتانسیل کسب‌ و کار و فناوری عملیاتی

۳. مباحث و نتیجه گیری


چکیده

تغییرات در محیط کسب و کار جهانی باعث دگرگونی در بنگاه های کوچک و متوسط (SME) شده است تا با تمرکز بر بهره وری هزینه ها به سوی پایداری حرکت نمایند. متون حسابداری مدیریت به پیشنهاد مزایای اتخاذ شیوه های حسابداری مدیریت (MAP ها) در بهبود پایداری کسب ‌و کار ادامه می ‌دهد. MAP ها ابزارهای مختلف، تکنیک ‌ها و اطلاعات داخلی ارزشمند شامل بودجه بندی، برنامه ‌ریزی سود و ارزیابی عملکرد را فراهم می‌ کنند.

MAP ها همچنین توسط سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت شکل می ‌گیرند. از آنجاییکه روش ‌های حسابداری مدیریت استاندارد سازی نشده اند، تغییرات در کاربرد آن در میان کسب و کارها معمول هستند. این مطالعه در شکاف موجود در متون حسابداری مدیریت به ویژه از دیدگاه یک اقتصاد در حال توسعه با بررسی مرحله فعلی توسعه MAP ها و تاثیر سه عامل (یعنی، DNA سازمانی، پتانسیل کسب و کار و فناوری عملیاتی) بر MAP ها در کشور مالزی دخیل می باشد. از آنجا که MAP ها موارد سازمانی خاص هستند، نظریه اقتضایی در این مطالعه مورد استفاده قرار می ‌گیرد. در مجموع ۳۱۰ پرسشنامه به SME ها در ساحل شرقی مالزی ارسال شد و ۱۱۰ مورد بازگردانده شدند.

با این حال، ۸ مورد از آنها ناقص بودند و در نتیجه از تحلیل‌ های نهایی مستثنی شدند. این مطالعه نشان می ‌دهد که این SME ها ۲ مرحله اول از ۴ مرحله توسعه MAP ها را براساس چارچوب نیشیمورا (۲۰۰۳) اتخاذ می ‌کنند. علاوه بر این، نتایج رگرسیون نشان می ‌دهد که تنها فنآوری عملیاتی تاثیر مثبتی بر روی MAP ها دارد (p-value = 0.005). دو متغیر دیگر (یعنی، DNA سازمانی و پتانسیل کسب و کار) به طور قابل توجهی بر روی MAP ها تاثیر نمی ‌گذارند. این یافته‌ ها با نتایج مستند شده برای شرکت‌ های بزرگ ناسازگار هستند و در نتیجه مطالعات آینده برای بررسی بیشتر مسایل MAP ها مورد نیاز است.


Abstract

Changes in global business environment have driven transformation in Small and Medium-size Enterprises (SMEs) to move toward sustainability by focusing on cost efficiency. Management accounting literature continues to suggest the benefits of adopting Management Accounting Practices (MAPs) in improving business sustainability. MAPs provide various tools, techniques and valuable internal information including for budgeting, profit planning and performance evaluation.

MAPs are also shaped by management accounting information system. Variations in its application among businesses are common since the management accounting practices are not standardized. This study contributes to the existing gap in management accounting literature particularly from the view of a developing economy by examining the current stage of MAPs development and the impact of three factors (i.e., organizational DNA, business potential, and operational technology) on the MAPs in Malaysia. Since MAPs are organizational-specific, contingency theory was used in this study.

A total of 310 questionnaires were sent to SMEs in the east coast of Malaysia and 110 were returned. However, 8 of them were incomplete and thus, excluded from the final analyses. The study suggests that these SMEs adopt the first 2 of the 4 stages of MAPs development based on Nishimura (2003) framework. Furthermore, the regression results show that only operational technology has a positive impact on the MAPs (p-value ¼ 0.005). The other two variables (i.e., organizational DNA and business potential) do not significantly influence the MAPs. These findings are inconsistent with the results documented for large companies and thus, future studies are needed to further explore the MAP issues.


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله شیوه های حسابداری

۱. مقدمه

در طول چند دهه گذشته، مدیریت کسب و کار جهانی و محققان حسابداری تلاش پیگیر و مداومی را در بررسی بنگاه های کوچک و متوسط (SME ها) نشان می ‌دهند. این بخش نقش حیاتی در رشد اقتصادی در هر دو کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ایفا می ‌کند (میچل و رید، ۲۰۰۰). در سطح جهانی ، SME ها ۹۹ درصد از جمعیت کسب ‌و کار را نشان می‌ دهند. در مورد مالزی، SME ها ۹۷.۳ درصد درصد از کسب و کارهای ثبت شده اش را نشان می دهد و ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی ملت را موجب می شوند. به طور مشابه، وجود SME ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورها ایفا می کند. بنابراین این بخش به یکی از موضوعات جالب برای تحقیقات حسابداری مدیریت و کسب‌ و کار تبدیل شده ‌است.

مشابه سازمان بزرگ، SME ها همچنین با مسایل مربوط به پایداری کسب ‌و کار به عنوان نتیجه میان سایرین، جهانی ‌سازی، اندازه، پیشرفت فناوری، رقابت شدید بازار، تغییر در مدیریت و محدودیت‌ های تامین مالی سرمایه مواجه هستند (داویلا، ۲۰۰۵؛ داویلا و فاستر، ۲۰۰۷؛ ناندان، ۲۰۱۰؛ توان مات، ۲۰۱۰؛ أحمد، ۲۰۱۲؛ سليحات، النمر، والمحميد، ۲۰۱۲؛ فاسيسين، سلمان، و دونسين، ۲۰۱۵؛ مسنر، ۲۰۱۶). براساس اظهارات سنفلچنر و هیبل (۲۰۱۵)، کسب و کارها برای بقا و پایدار ماندن، آنها باید اطلاعات مالی و همچنین اطلاعات غیر مالی را در نظر بگیرند. به این دلیل خاص، حسابداری مدیریت (MA) می ‌تواند به عنوان دانش حسابداری ارزش افزوده برای SME ها در نظر گرفته شود تا به آنها در بهبود عملکردهای مدیریتی شان کمک کند چرا که MA هر دو اطلاعات مالی و غیر مالی را یکپارچه نموده و بر آنها تأکید می نماید. بنابراین حسابداری مدیریت واقعا برای پشتیبانی از عملکردهای کسب و کار مهم است (داویلا، ۲۰۰۵؛ لاویا لوپز و هيبل، ۲۰۱۵).

اهمیت دانش حسابداری مدیریت برای مدیران توسط بسیاری از محققان از جمله رید و اسمیت (۲۰۰۲) گزارش شده ‌است. آنها بیان می‌ کنند که شرکتها می ‌توانند به اطلاعات مالی و غیر مالی برای کمک به بهبود عملیات های فعلی شان از طریق استفاده از روشهای حسابداری مدیریت (MAP ها) دسترسی پیدا کنند. به طور مشابه ، احمد (۲۰۱۲) همچنین گزارش می ‌دهد که MAP ها می ‌توانند سودآوری کسب‌ و کار را از طریق کاهش مداوم اتلاف ها و استفاده از منابع موثر افزایش دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *