دانلود مقاله ارتباط ارزشی جریان های نقدی بانک ها ناشی از عملیات – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله ارتباط ارزشی جریان های نقدی بانک ها ناشی از عملیات – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله ارتباط ارزشی جریان های نقدی بانک ها ناشی از عملیات – الزویر ۲۰۱۷:سودمندی صورت جریان های نقدی برای بانک ها مورد بحث تدوین کنندگان استاندارد، سرمایه گذاران، و دست اندرکاران بوده است. تحت SFAS شماره ۹۵ (ASC 230)، کلسه شرکت ها از جملـــه: بانک ها، ملزم به ارائه صورت جریان های نقدی هستند. با این حال، بانک ها اتدلال های مبسوطی را ارائه نمودند مبنی بر اینکه صورت جریان های نقدی نمی توانند سودمند بوده مدل کسب و کار منحصر به فرد آنان متناسب مفهوم جریان های نقدی عملیاتی نیست. هدف مقاله حاضر بررسی سودمندی ارزشیابی اطلاعات جریان های نقدی عملیاتی ارائه شده توسط بانک هاست.

عنوان فارسی مقاله:

ارتباط ارزشی جریان های نقدی بانک ها ناشی از عملیات

عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2017
نشریه:

 الزویر

پیشرفت در حسابداری – Advances in Accounting

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
Bank holding companies – Statement of cash flows – Cash flows from operations – Value relevance
تعداد صفحات ترجمه شده: ۳۹ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Qing L. Burke، Matthew M. Wieland
موضوع:
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 19 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس:

دانلود ترجمه مقاله جریان های نقدی 


مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مقالات

چکیده

۱- مقدمه

۲- پس زمینه نهادی سازمانی و توسعه فرضیات

۲-۱- پس زمینه سازمانی جریان های نقدی حاصل از عملیات بانک ها

۲-۲- توسعه فرضیات

۳-۱- طرح تحقیقات

۳-۲- نمونه

۴- نتایج تجربی

۴-۱- نتایج فرضیه ۱: توانایی پیش بینی

۴-۲- نتایج فرضیه ۲: ارتباط ارزشی

۴-۳- نتایج فرضیه ۳: اثرات تعدیلی

۵- تجزیه و تحلیل های اضافی

۵-۱- برآورد کنترل سوددهی جاری توسط مدل جایگزین

۵-۲- جریان های نقدی و اقلام تعهدی تعدیل شده برای وام های نگهداری شده برای فروش و اوراق بهادار تجاری

۵-۳- کنترل جریان نقدی خالص حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری / تامین مالی

۵-۴- پیش بینی جریان های نقدی و سوددهی دو سال پیش‌رو و سه سال پیش‌رو

۶- نتیجه گیری

ضمیمه A- صورت از جریان های نقدی

ضمیمه B- تعاریف متغیر.


چکیده

مطالعه حاضر به بررسی ارتباط ارزشی جریان های نقدی حاصل از عملیات بانک هامی پردازد. در حالی که بانک ها ملزم به ارائه صورت جریان های نقدی تحت اصول کلی پذیرفته شده حسابداری (GAAP) هستند، بانک ها استدلال های میسوطی مبنی بر غیر مفید بودن اطلاعات جریان نقدی در صنعت بانکداری ارائه نموده اند. با استفاده از یک نمونه از بانک ها از ۲۰۰۴ الی ۲۰۱۴، دریافتیم که جریان های نقدی حاصل از عملیات بانک ها پیش بینی کننده جریان نقدی و سوددهی آتی هستند. با بکارگیری یک مدل ارزشیابی اصلاح شده اولسن (۱۹۹۵)، ما نشان دادیم که جریان های نقدی حاصل از عملیات بانک ها ارتباط مثبت و معنی داری با قیمت سهام دارند. افزون بر این، ما دریافتیم سودمندی جریان های نقدی بانک ها بسته به سه ویژگی مهم بانک یعنی: سودآوری، کفایت سرمایه، و ریسک اعتباری، متفاوت است. روی هم رفته، این یافته ها نشان می دهند که جریان های نقدی حاصل از عملیات بانک ها اطلاعات مفیدی را به سرمایه گذاران در ارزشگذاری سهام بانک ها ارائه می نمایند. مطالعه حاضر به یافته های تجربی جدید منتج می گردد که در ارتقای شناخت ما از ارزشیابی و توانایی پیش بینی کننده جریان های نقدی عملیاتی بانک ها سودمند است.


Abstract

 This study examines the value relevance of banks’ cash flows from operations. While banks are required to provide statements of cash flows under Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), banks have long argued that cash flow information is not useful for the banking industry. Using a sample of banks from 2004 to 2014, we find that banks’ cash flows from operations are predictive of future earnings and cash flows. Applying a modified Ohlson’s (1995) valuation model, we document that banks’ cash flows from operations are positively and significantly associated with share prices. Furthermore, we find the usefulness of banks’ cash flows to vary depending on three important bank characteristics: profitability, capital adequacy, and credit risk. Taken together, these findings suggest that banks’ cash flows from operations provide useful information to investors in valuing banks’ equity. This study contributes novel empirical findings that enhance our understanding of the predictive ability and valuation usefulness of banks’ operating cash flows.


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله جریان های نقدی 

  1. مقدمه

پژوهش حاضر بررسی می کند که آیا جریان های نقدی حاصل از عملیات بانک ها می توانند سوددهی و جریان های نقدی آتی را پیش بینی نمایند و آیا بازار چنین اطلاعاتی را در قیمت تلفیق می نماید یا نه. سودمندی اطلاعات جریان نقدی، که در صورت جریان های نقدی بانک ها ارائه شده، به شدت در طول فرآیند صورت استانداردهای حسابداری مالی[1] (SFAS) 95، صورت جریان های نقدی (استاندارد تدوین حسابداری[2] [ASC] 230) که در سال 1987 صادر شده مورد بحث قرار گرفته است. بانک ها اظهار داشتند که صورت جریان های نقدی، در صنعت آن ها بی معناست چرا که وجوه نقدی را می توان محصول فعالیت های وام دانست، و ماهیت جریان های نقدی بانک ها به صورت معنی داری متفاوت از تشکیلات غیرمالی است (بند 58، SFAS95، هیات استانداردهای حسابداری مالی [3](FASB)، 1987). در مقابل، FASB معتقد است که “یک بانک نیازمند وجوه نقدی ضرورتاً به همان دلایلی است که یک تولید کننده دارد – یعنی سرمایه گذاری در عملیات خود، پرداخت تعهدات خود، و ارائه بازده به سرمایه گذاران خود” (بند 59، SFAS95، FASB، 1987). در نتیجه، FASB بانک هایی را در محدوده SFAS95 شامل می شود که به گزارشگری صورت جریان های نقدی مورد نیاز می پردازند. اخیراً، در فوریه 2010 در خلال بررسی پروژه مشترک ارائه صورت مالی FASB/IASB، اعضای کار گروه دوباره سودمندی صورت جریان های نقدی را برای نهادهای خدمات مالی زیر سئوال بردند (FASB، 2010a). با بهره گیری از داده های جریان های نقدی بانک در Compustat از سال 2004، هدف مطالعه حاضر ارائه شواهدی از نمونه های بزرگ در زمینه توانایی پیش بینی و ارتباط ارزشی جریان های نقدی حاصل از عملیات بانک هاست.

با توجه به صورت مفاهیم حسابداری مالی شماره 8، اطلاعات مربوط به جریان های نقدی یک نهاد به سرمایه گذاران در ارزیابی عملیات نهاد و توانایی آن در تولید جریان های نقدی آتی خالص کمک می نماید (بند OB20، FASB، 2010b). به طور کلی، جریان های نقدی حاصل از عملیات ورودی مهم تلقی می گردد که سرمایه گذاران سهام هنگام ارزشگذاری یک شرکت آن را می گنجانند.

بسیاری از مطالعات قبلی با بررسی توانایی مولفه های سوددهی، جریان نقدی، و اقلام تعهدی در پیش بینی نتایج آتی و میزان انعکاس آن ها در قیمت سهام، به تحقیق درباره سودمندی جریان های نقدی پرداختند (مانند: رایان، تاکر، و زارووین، 2006؛ چنگ، فریس، هسیه، و سو، 2005؛ الشاندیدی، 2014؛ شابرل و ویکتوراویچ، 2015؛ دیمیتروپولوس، آستریو، و کوماناکوس، 2010).

[1] Statement of Financial Accounting Standard

[2] Accounting Standard Codification

[3] Financial Accounting Standards Board

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *