دانلود ترجمه مقاله تغییر در فعالیت‌ الکل دهيدروژناز و آلدئيد دهيدروژناز در سرم بيماران مبتلا به کارسينوم سلول کلیوی – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله تغییر در فعالیت‌ الکل دهيدروژناز و آلدئيد دهيدروژناز در سرم بيماران مبتلا به کارسينوم سلول کلیوی – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله تغییر در فعالیت‌ الکل دهيدروژناز و آلدئيد دهيدروژناز در سرم بيماران مبتلا به کارسينوم سلول کلیوی – الزویر ۲۰۱۸:تحلیل فعالیت ALDH بین گروه‌های مورد آزمایش تفاوت معنی‌داری نشان نداد. نتيجه‌گيري: به‌نظر مي‌رسد افزايش فعاليت ADH و کلاس I ايزوآنزيم آن در سرم بيماران مبتلا به RCC ناشي از ايزآنزيم‌های آزاد شده از سلول‌هاي سرطاني است و ممکن است براي تشخيص سرطان کليوي مفيد باشد.

عنوان فارسی مقاله:
تغییر در فعالیت‌ الکل دهيدروژناز و آلدئيد دهيدروژناز در سرم بيماران مبتلا به کارسينوم سلول کلیوی
عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2018
نشریه:

 الزویر

Journal: Advances in Medical SciencesVolume 63, Issue 1, March 2018, Pages 1-4

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
Alcohol dehydrogenase isoenzymes; Aldehyde dehydrogenase; Renal cell carcinoma
تعداد صفحات ترجمه شده: 11 صفحه  با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Karolina Orywal, Wojciech Jelski, Tadeusz Werel, Maciej Szmitkowski,
موضوع: بیوشیمی,
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 4 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله کارسينوم سلول کلیوی

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مقالات

چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2- مواد و روش‌ها

2- 1- مواد

2- 2- روش‌ها

3- نتایج

4- بحث

5- نتیجه‌گیری


ترجمه چکیده

هدف: در مطالعه قبلی، نشان دادیم که فعالیت کلی الکل دهيدروژناز (ADH) و کلاس I ايزوآنزيم آن در سلول‌های سرطانی کلیه (RCC) نسبت به كليه طبيعی، به میزان قابل توجهی بیشتر است. هدف از اين مطالعه، مقايسه فعاليت‌ ايزوآنزيم‌های ADH و آلدئيد دهيدروژناز (ALDH) در سرم بيماران با مراحل مختلف RCC و افراد سالم بود. مواد و روش‌ها: نمونه‌های سرم از 54 بیمار مبتلا به RCC سلول روشن (17 بیمار در مرحله II، 22 بیمار در مرحله III و 15 بیمار در مرحله IV ) و 52 فرد سالم، گرفته شده است. کلاس III و IV ADH و فعالیت کلی ADH با روش فوتومتریک اندازه‌گیری شد. برای اندازه‌گیری ADH کلاس I و II و فعالیت کلی ALDH روش فلورومتری را استفاده کردیم. نتایج: فعاليت کلی ADH و کلاس I ايزوآنزيم آن در سرم بيماران با هر مرحله RCC نسبت به افراد سالم به‌طور چشمگیری بيشتر بود. تحلیل فعالیت ALDH بین گروه‌های مورد آزمایش تفاوت معنی‌داری نشان نداد. نتيجه‌گيري: به‌نظر مي‌رسد افزايش فعاليت ADH و کلاس I ايزوآنزيم آن در سرم بيماران مبتلا به RCC ناشي از ايزآنزيم‌های آزاد شده از سلول‌هاي سرطاني است و ممکن است براي تشخيص سرطان کليوي مفيد باشد.


Abstract

PURPOSE:

In a previous study we showed that the total activity of alcohol dehydrogenase (ADH) and its isoenzyme class I was significantly higher in renal cancer (RCC) cells compared to normal kidney. The aim of this study was to compare the activities of ADH isoenzymes and aldehyde dehydrogenase (ALDH) in the sera of patients with different stages of RCC and healthy subjects.

MATERIALS AND METHODS:

Serum samples were taken from 54 patients with clear cell RCC (17 patients in stage II, 22 in stage III and 15 in stage IV) and 52 healthy patients. Class III, IV of ADH and the total ADH activity was measured by the photometric method. For the measurement of ADH class I, II and the total ALDH activity we employed the fluorometric method.

RESULTS:

The total activity of ADH and its isoenzyme class I were significantly higher in the sera of patients with every stage of RCC compared to healthy subjects. The analysis of ALDH activity did not indicate significant differences between tested groups.

CONCLUSIONS:

The increased activity of total ADH and its isoenzyme class I in the sera of patients with RCC, seems to be caused by isoenzymes being released from cancerous cells and may be useful for diagnostics of renal cancer.


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله کارسينوم سلول کلیوی

1- مقدمه

کارسينوم سلول کلیوی (RCC) یکی از شایع‌ترین بدخیمی‌های دستگاه تناسلی-ادراری است، که حدود 3 درصد از سرطان‌های بالغ را تشکیل می‌دهد ]1[. علی‌رغم پیشرفت‌های تشخیص، حدود 20 تا 30 درصد از همه بیماران با بیماری متاستازی و پیش آگهی بسیار ضعیف تشخیص داده می‌شوند. به‌علاوه، در یک سوم بیماران RCC پس از برداشتن تومور اصلی، متاستاز دوردست[1] ایجاد می‌شود ]2[. وضعیت تومور با تعدادی از تغییرات متابولیکی و بیوشیمیایی مرتبط است. موضوع مطالعات جدید مولکول‌های خاصی هستند که می توانند در سرطان‌زایی و پیشرفت تومور نقش داشته باشند. داده‌های متعددی، نقش تتراسپانین‌ها[2]، CD 133، کالبیندین[3]، گلوتاتیون S-ترانسفراز P، رتینال دهیدروژناز 1 و آلدئید دهیدروژناز را در پاتوژنز (بیماری‌زایی) کارسینوم سلولی کلیوی، نشان داده‌اند ]6-3[.

مطالعات Jelski و Szmitkowski نشان می‌دهد که تفاوت فعالیت الکل دهیدروژناز (ADH) و آلدهید دهیدروژناز (ALDH) بین سلول‌های بسیاری از سرطان‌ها و بافت سالم ممکن است یکی از عوامل تشدید سرطان‌زایی باشد ]7[.

به‌علاوه، تغییر فعالیت ADH و ALDH در سلول‌های سرطانی به‌دلیل آزاد شدن این آنزیم‌ها از بافت بدخیم در سرم بیماران، منعکس می‌شود ]7[. الكل دهيدروژناز و آلدئيد دهيدروژناز الكل انسانی در فرم‌هاي مولكولي متعدد وجود دارد كه به چند کلاس تقسيم شده‌اند. بهترین عملکرد مشخص‌شده از این آنزیم‌ها متابولیسم اتانول و دیگر الکل‌ها، و همچنین نقش حفاظتی در برابر محصولات پراکسیداسیون لیپید و برخی از بیگانه‌زیست‌های برون‌زا است. همچنین مشخص شده است که ADH و ALDH شرکت کننده در بیوسنتز اسید رتینوئیک، عامل مهمی برای تمایز و بازسازی سلول هستند ]9-8[.

در مطالعه قبلی نشان دادیم که سلول‌های طبیعی و سرطانی کلیه فعالیت الکل دهیدروژناز و آلدئید دهیدروژناز را نشان می‌دهند. به‌علاوه، فعالیت کلاس I ايزوآنزيم‌های ADH وADH  کل در بافت سرطانی به‌طور قابل توجهی بیشتر از سلول‌های کلیوی بدون تغییر، است. همچنین، به‌نظر می‌رسد فعالیت ADH نسبت به فعالیت ALDH به‌طور نامتوازن بالا است، که افزایش توانایی سلول‌های سرطانی به تشکیل استالدئید بسیار سمی و موتاژنیک (جهش‌زا) و ایجاد اختلالات در متابولیسم بسیاری از مواد بیولوژیکی مهم را پیشنهاد می‌دهد ]10[.

1- به سرطانی اشاره دارد که از تومور اصلی (اولیه) به اندام‌های دوردست یا به غدد لنفاوی دوردست گسترش یافته است. به‌جای واژه Distant Metastasis، از Distant Cancer  هم استفاده می‌شود.

2- یک خانواده از پروتئین‌های غشایی موجود در تمام یوکاریوت‌های چند سلولی (Tetraspanin)

3- یک نوع پروتئین انتقال دهنده (calbindin)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *