دانلود ترجمه مقاله بررسی تعامل بین سطوح سخت با روش فیشر شانون – الزویر ۲۰۱۸

13,000 تومان

این مقاله به تحلیل و بررسی سری های زمانی ولتاژ که طی آزمایشات متوالی در یک آزمایش لغزش چسبنده (stick-slip) و بر روی یک بلوک ناهموار که روی یک سطح ناهموار می لغزد (هر دو سطح دارای درجه سختی مشخص هستند) می پردازد؛ بطوریکه یک موتور DC با سرعتی مشخص بلوک ناهموار را می کشد. هدف آزمایش تعیین خصوصیات مربوط به تقابل بین سطوح ناهموار بوده است چنانکه چنین سطوحی می توانند بخوبی گسل تکتونیکی را تقلید کنند و نیز دفعات انجام آزمایش میتواند سن گسل تکتونیکی را بازسازی نماید و این به این مفهوم است که آخرین مرحله آزمایش همان وضعیتی از گسل را به تصویر می کشد که در آن گسل قدیمی تر بوده و مرحله اول آزمایش گسل جوانتر است.