دانلود ترجمه مقاله اثر مدیریت دانش بر کارآیی سازمانی – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله اثر مدیریت دانش بر کارآیی سازمانی – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله اثر مدیریت دانش بر کارآیی سازمانی – الزویر ۲۰۱۷ :زمان تغییر سریع تکنولوژیکی برای بسیاری از سازمان ها همان زمان مبارزه مستمر برای حفظ یک مزیت رقابتی است. واضح است که دانش به آرامی در حال تبدیل شدن به مهم ترین عامل تولید پس از نیروی کار، زمین و سرمایه است. با این که برخی از شکل های سرمایه ذهنی (فکری) قابل انتقال است، اما دانش درون سازمانی به آسانی قابل انتقال و نسخه برداری نیست. این به معنای آن است که دانش قرار گرفته در ذهن کارکنان قابل از دست رفتن است در صورتی که آن ها تصمیم بگیرند که سازمان را ترک کنند. مروری بر ادبیات عامل مهم موفقیت مدیریت دانش در بهره وری و رقابت پذیری سازمان را نشان می دهد.

عنوان فارسی مقاله:

اثر مدیریت دانش بر کارآیی سازمانی: مطالعه موردی درباره بانک کوثر در ایران

عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2017
نشریه:

 الزویر

پروسیدیای علوم کامپیوتر – Procedia Computer Science

کلمات کلیدی فارسی:

, ,,

کلمات کلیدی انگلیسی:
Knowledge Management – Productivity – Knowledge Culture – Tacit and Explicit Knowledge
تعداد صفحات ترجمه شده: ۱۷ صفحه (شامل ۱ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Fatemeh Torabi، Jamal El-Den
موضوع:
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 11 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله اثر مدیریت دانش

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مقالات

چکیده
۱- مقدمه
۲- مروری بر ادبیات
۲-۱- مدیریت دانش
۲-۲- فرهنگ دانش
۲-۳- انتشار فرهنگ دانش
۲-۴- بهره وری سازمانی
۳- مدل پیشنهادی پژوهش و فرضیه ها
۴- روش کار
۵- تحلیل داده ها
۵-۱- ماتریس همبستگی
۵-۲- نتایج فرضیه ها
۶- یافته ها
۷- نتیجه گیری ها
منابع


چکیده

دانش به دارایی ارزشمندی برای بیشتر سازمان ها تبدیل شده است و پژوهش در ارتباط با آن از محبوبیت ویژه ای در بین محققان و مدیریت برخوردار شده است. هدف اصلی مدیریت سازمانی تضمین استفاده موثر و کارآمد از منابع مختلف آن همانند نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات در پژوهش به منظور دستیابی به رقابت پذیری همانند افزایش بهره وری است که می بایست مدیریت شود. با توجه به تغییر سریع فناوری در روزگار امروز، شرکت ها برای حفظ مزیت رقابتی از طریق تمایز بازار با ارائه خدمات و محصولات برتر در حال مبارزه هستند. مدیریت در سازمان ها تمرکز خود بر دانش ضمنی (تلویحی) کارکنان، تجارب گذشه و تخصص در جستجو به منظور شتاب دهی دستیابی به هدف خود را به طور مداوم افزایش می دهند.

به طور کوتاه، دانش به دارایی مهمی برای بیشتر عملکردهای سازمانی تبدیل شده است. مدیریت دانش امیدوار است تا ساختار مناسب و زیرساخت ضروری تکنولوژیکی در سازمان ها و قراگیری انسان محور را ایجاد کند. این پژوهش نقش دانش “ضمنی” که ثمربخشی سازمانی را به اشتراک می گذارد مورد بررسی قرار می دهد.

بر این اساس، چارچوبی توسعه داده شده است و فرضیه ها ترسیم و آزمایش شده است به طوری که نتایج به دست آمده دیدگاه های جالبی را نسبت به نقش به اشتراک گذاری بهره وری سازمان نشان می دهد. این تحقیق که در بانک کوثر ایران انجام شده است، نشان می دهد که تمرکز کارمندان در به اشتراک گذاری و در نتیجه به اشتراک گذاری دانش ضمنی دارای اثرات مثبتی بر بهره وری است. علاوه بر این، تحلیل انجام شده نشان می دهد که نه تنها کارایی به عنوان نتیجه ای از به اشتراک گذاری دانش افزایش می یابد، بلکه همچنین سهم نوآورانه کارکنان به عنوان نتیجه ای از استفاده از دانش، تخصص و تجارب دیگران افزایش یافته است.


Abstract

Knowledge is becoming a valuable asset for most organizations and the quest to manage this asset is gaining popularity among researchers and management. Organizational management’s main objective is to ensure effective and efficient use of its diverse resources such as labor, capital, materials, energy and information in their quest to achieve competitiveness as well as to increase productivity that must be managed. In today’s rapid technological change, companies are in constant struggle to maintain competitive advantage through market differentiation by providing superior products and services.

The management in organizations is increasing their focus on employees’ know-how, past experiences and expertise in their quest to excel in achieving their goal. In short, Knowledge has become an integral asset for most organizational functionalities. Knowledge management promises to create the proper structure and the necessary technological infrastructure in organizations and human-driven placement. This research investigates the role of “tacit” knowledge sharing on organizational productivity.

Accordingly, a framework was developed and hypotheses were drawn and tested where results demonstrated interesting insights into the role of sharing on organizational productivity. The survey, which was conducted at Koosa Bank of Iran, demonstrated that the employees’ intension to share and consequently the sharing of tacit knowledge has direct positive impacts on productivity. In addition, our analysis demonstrated that not only productivity would increase as a result of knowledge sharing, but also employees’ innovative contributions increased as a result of exposure to others’ knowledge, expertise, and experiences.


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله اثر مدیریت دانش

  1. مقدمه

هدف اصلی مدیریت سازمانی اطمینان از استفاده موثر و کارآمد از منابع مختلف خود همانند نیروی کار، سرمایه، مواد خام، انرژی و اطلاعات در جستجو برای دستیابی به رقابت پذیری همانند افزایش بهره وری است. اهداف سازمانی در ایران یک استثناء محسوب نمی شوند چرا که آن ها به طور مشابه تلاش می کنند تا کارآمدی بالایی را از طریق نوآوری های مدیریت و انتشار سیاست ها حفظ کنند. با توجه به تغییرات سریع فناوری، شرکت ها منظور حفظ مزیت رقابتی از طریق تمایز بازار با ارائه محصولات و خدمات برتر به طور مداوم در حال مبارزه هستند. در بین روش های مختلف، مدیریت در سازمان ها تمرکز خود بر دانش فنی، تجارب گذشته و تخصص کارمندان در جستجو به منظور شتاب دهی در دستیابی به اهداف خود در حال افزایش است. علاوه بر این، بهبود ارتباط در بین کارمندان همانند تغییر فرهنگ سازمان به منظور به اشتراک گذاری دانش در سازمان های امروزی از اهمیت زیادی برخوردار است.

دانش پس از مولفه های نیروی کار، زمین و سرمایه به دارایی یکپارچه ای در حوزه تولید تبدیل شده است [1]. اگرچه برخی شکل های سرمایه گذاری فکری قابل انتقال است اما دانش درونی/ فردی به آسانی قابل جدایی، ردگیری، نگهداری، پخش و استفاده مجدد نیست. بر این اساس، دانشی که در ذهن کارکنان ایجاد شده است می تواند از دست برود در صورتی که آن ها تصمیم بگیرند سازمان را ترک کنند [2]. اساس مدیریت دانش یافتن استراتژی است به طوری که دانش صحیح همراه با شکل مناسب در افراد مورد نظر قرار بگیرد [3]. پژوهش فعلی نشان می دهد که موفقیت سازمانی محصول عوامل مهم موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش (KM) است. در واقع لازم به توجه است که تاثیر دارایی های غیرمستقیم (غیرقابل لمس) قابل توجه است با این که انتقال آن ها دشوار است چرا که آن ها بیشتر در مواجه با شرایط واقعی و به عنوان نتیجه ای از تجارب واقعی کارکنان به وجود می آیند.

رقابت پذیری در دنیای رقابتی امروز به عنوان یک فلسفه بر بهبود استراتژی شکل دهنده مهم ترین هدف هر سازمانی استوار است؛ بنابراین، مدیریت دانش امیدوار است تا بتواند ساختار مناسب و زیرساخت تکنولوژیکی لازم در قرارگیری سازمان و مبتنی بر انسان را ایجاد کند. ابداع تکنیک ها و روش های جدید آموزشی برای پرورش نیروی انسانی به منظور کنترل هزینه ها، بهبود کیفیت و رضایت مشتری یکی از فرآیندهای اصلی مدیریت است. با توجه به این حقیقت که فناوری ها و تکنیک های مختلف ارتباطی که در عملکرد مدیریت دانش به کار گرفته شده اند، اثرات متعددی را در فرآیندهای مجزا همانند بهبود نشان گر های مختلف در بهره وری سازمانی منعکس می کنند، لذا شرکت های امروزی نیازمند اطلاعات و ارتباطات بیشتر به منظور کاهش هزینه ها با توجه به محدودیت منابع موجود، کاهش زمان ارائه، افزایش کیفیت و بهبود کارآیی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *