دانلود ترجمه مقاله ژن های سوکسینات دهیدروژناز و فوماراز – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله ژن های سوکسینات دهیدروژناز و فوماراز – الزویر ۲۰۱۸:فعالیت SDH در تاریکی تا سه برابر بیشتر از فعالیت آن در روشنایی است. (جدول ۱) در طول سه ساعت اولیه پرتودهی با نور آبی تغییری در فعالیت SDH ایجاد نمی شود، اما پس از گذشت ۵ ساعت از فعالیت SDH 2 تا ۳ مرتبه کاهش مشاهده می شود و به سطح فعالیت SDH در روشنایی روز نزدیک می شویم. داده های مربوط به فعالیت SDH با الگوی بیان Sdh1-2 مطابقت دارد و بر طبق این تطابق فعالیت SDH در تاریکی دو برابر بیشتر از میزان فعالیت آن در روشنایی است و پس از گذشت ۵ ساعت از پرتودهی با نور آبی میزان فعالیت به همان سطح از فعالیت که در روشنایی شاهد آن بودیم، کاهش می یابد.

عنوان فارسی مقاله:

بیان ژن های سوکسینات دهیدروژناز و فوماراز در برگ های ذرت با کریپتوچروم

عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2019
نشریه:

الزویر

مجله فیزیولوژی گیاهان – Journal of Plant Physiology

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
Zea mays
Succinate dehydrogenase
Fumarase
Cryptochrome
Blue light
Gene expression
تعداد صفحات ترجمه شده: 10 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Alexander T.EprintsevaDmitry N.FedorinaMikhail V.CherkasskikhaAbir U.Igamberdiev
موضوع: ,,
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 4 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: ,

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مطالب

چکیده

۱٫ مقدمه

۲٫ مواد و روش ها

۳٫ نتیجه

۴٫ بررسی


چکیده

نور آبی مانع از فعالیت سوکسینات دهیدروژناز و آنزیم فوماراز و در نتیجه مانع از بیان ژن برگ های سبز ذرت می شود. (زئیامیز. ال) پرتودهی با نورآبی به گیاهان ذرت منجر به کاهش ناپایدار رونویسی ژن های کدگذاری شده ی Sdh1-2 و Sdh2-3 ، و متقابلا کاهش پروتئین کدگذاری شده ی فلوروپروتئین و پروتئین کدگذاری شده ی آهن_گوگرد که از زیر واحدهای سوکسینات و هیدروژناز می باشند، و همچنین منجر به کاهش Fum1، فرم کدگذاری شده ی میتوکندریایی فوماراز می شود. اثر نور آبی احتمالا به واسطه ی عوامل رونویسی COP1 و HY5 ایجاد شده است و تحت تیمار نور آبی بیان دومین آن افزایش می یابد. این امر با کاهش بیان COP1 همراه بوده، و احتمالا در تجزیه ی پروتئاز HY5 مشارکت دارد. و همچنین ثابت می کند که یون های کلسیم در این روند شرکت نمی کنند.


Abstract

Blue light inhibits succinate dehydrogenase and fumarase enzyme activity and gene expression in green leaves of maize (Zea mays L.). Irradiation of maize plants by blue light resulted in the transient decrease of transcripts of genes Sdh1-2 and Sdh2-3 encoding correspondingly the flavoprotein and iron-sulfur protein subunits of succinate dehydrogenase, and of Fum1 encoding the mitochondrial form of fumarase. The blue light effect was probably mediated by transcription factors COP1 and HY5, with the expression of the latter increased upon blue light treatment. This was accompanied by a decrease in the expression of COP1, presumably involved in proteasome degradation of HY5. It was also demonstrated that calcium ions do not participate in this process.


نمونه ترجمه مقاله:

 

  1. مقدمه

      در حین فتوسنتز فعال، یکی از مکانیسم های مهم تنظیم سوخت و ساز در بافت سبز گیاهان، مهار تنفس گیاهی در نور می باشد. ( ایگامبودیو و همکاران، 2014 ؛گاردستروم و ایگامبودیو، 2016) این مکانیسم، از طریق مهار ترکیب پیروات دهیدروژناز ( گمل و رندال 1992) ، تنظیم NAD- و NADP- وابسته به ایزوسیترات دهیدروناژها ( ایگامبردیو و گاردستروم،2003) و مهار سوکسینات دهیدروژناز(SDH) و فوماراز، که می تواند در مرحله ی تنظیم فعالیت آنزیم صورت گیرد ( دالوسو و همکاران 2015) و همچنین از طریق مدولاسیون بیان ژن ناشی از فیتوکروم A و با واسطه ی یون های کلسیم (پوپو و همکاران 2010؛ اپرنسیو و همکاران 2013 و 2016 )، عمل می کند.

      یکی دیگر از مکانیسم های تنظیم تنفس گیاهی عبارتست از ، تاثیرات نور آبی که به واسطه ی کریپتوکروم ها جذب شده اند، ( کشمور و همکاران 1999 ؛ لوپز و همکاران ، 2012 ؛ فورتوناتو و همکاران ، 2015 ؛ فاکس و همکاران ، 2015) که این جذب ابتدا در آرابیدوپسیس با استفاده از جهش های کرپیتوکروم برای ایجاد SDH ( سوکسینات دهیدروناژ) مشاهده شده است. (ایزینستو و همکاران ، 2015) نور آبی به واسطه ی  HY5، تنظیم گر فتومورفوژنیک مثبت ( اویاما و همکاران1997؛ لوستر لوند و همکاران 0a200) و لیگازهای یوبی کوئیتین COP1 و COP2، تنظیم گرهای فتومورفوژنیک منفی، تاثیر خود را اعمال می کند. ( اوسترلوند و همکاران 1991) در تاریکی، COP1 به هسته منتقل می شود و تحت تعامل با HY5 در هسته، در معرض تجزیه قرار می گیرد. ( ون آرنیم و دنگ 1994 ؛ اوسترلوند و همکاران 2000b) نور آبی با هدایت COP به سمت سیتوسول، موضع یابی زیر سلولی COP1 را تنظیم می کند. ( اوسترلوند و همکاران ،2000b) HY5 فاکتوری در رونویسی است که به صورت ذاتی در هسته قرار گرفته است. ( آنگ و همکاران 1998) HY5 به پروموترهای پاسخ دهنده به نوری که درون جعبه ی G قرار دارند، متصل می شود و بیان مطلوب ژن های مربوطه را تضمین می کند. ( یانگ و همکاران 2005؛ ژانگ و همکاران 2011) تجزیه ی HY5 در تاریکی، مکانیسمی را فراهم می کند که در طی این مکانیسم فعالیت های HY5 و بیان ژن متمرکز HY5- را می توان در نور تنظیم کرد. ( چاتوپادییایی و همکاران 1998؛ ژانگ و همکاران 2011)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *