دانلود ترجمه مقاله مطالعه‌ی عددی تنش پسماند و جوانه‌زنی ترک در سیستم پوشش سد حرارتی با مدل تخت – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله مطالعه‌ی عددی تنش پسماند و جوانه‌زنی ترک در سیستم پوشش سد حرارتی با مدل تخت – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله مطالعه‌ی عددی تنش پسماند و جوانه‌زنی ترک در سیستم پوشش سد حرارتی با مدل تخت – الزویر ۲۰۱۸:وقوع تنش کششی حداکثر در طول سطح مشترک TC/TGO در منطقه‌ی پیک، در حین گرم شدن، همچنین واقع شدن تنش کششی حداکثر در طول سطح مشترک TGO/BC در منطقه‌ی پیک، در طول فرآیند خنک شدن، مشخص شده است. پارامتری مربوط به مولفه‌ی تنش طبیعی که با تنش مماس متناظر، برای ارزیابی ترک‌های سطح مشترک استفاده شده بود، نشان می‌دهد که ترک‌ها در منطقه‌ی غیرپیک سطح مشترک TC/TGO در مرحله‌ی گرم شدن، شروع می‌شوند، اما برای سطح مشترک TGO/BC، ترک‌ها در مرحله‌ی پیک در مرحله‌ی خنک شدن شروع می‌شوند.

عنوان فارسی مقاله:
مطالعه‌ی عددی تنش پسماند و جوانه‌زنی ترک در سیستم پوشش سد حرارتی با مدل تخت
عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2018
نشریه:

Database: Elsevier – ScienceDirect (ساینس دایرکت)

Journal: Ceramics International – Volume 44, Issue 5, 1 April 2018, Pages 5116-5123

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
Thermal barrier coating system
Finite element analysis
TGO thermal-growth
Evolution of residual stresses
Evaluation of interfacial cracks
تعداد صفحات ترجمه شده: 21 صفحه  با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Q.M. Yu, L. Cen, Y. Wang,
موضوع: ,
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 8 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله سیستم پوشش سد حرارتی

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مطالب

چکیده

کلمات کلیدی

1- مقدمه

2. مدل سیستم TBC

2.1 شرایط مرزی و واحد مدل‌شده

1. مدل سیستم TBC

1.1 شرایط مرزی و واحد مدل‌شده

2.2. بارگذاری حرارتی

2.3 پارامترهای مواد

2.4 رشد TGO

شکل 1. تصویر سیستم TBC با ساختار تخت و مدل کرنش تخت مربوطه.

شکل 2. تصویر (a) مدل واحد نماینده و شرایط مرزی آن. (b) بخشی از مش اطراف رابط‌ها.

شکل 3. تصویر تاریخچه دمای مدل واحد

جدول 4.سه نوع تفاوت مش‌ها برای مدل واحد

شکل 5. تصویر یک طرح کانتور از حداکثر تنش اصلی تخت در پایان چرخه حرارتی.

3. نتایج و بحث

3.1 تکامل تنش‌های باقیمانده در TC و TGO

3.2 تنش‌های عادی و مماس بر سطوح مشترک

شکل 6. تصویری از طرح‌های کانتور حداکثر. تنش‌های اصلی تخت در TC در نقاط مختلف زمانی.

شکل 7. تصویری از طرح‌های کانتور حداکثر. تنش اصلی در مئل تخت در TGO در نقاط مختلف زمانی.

جدول 5. تنش‌های حاصل از TGO

شکل 8. تصویر بخش تفصیلی شکل 7(a) که مناطق پیک و فرود پیک TGO را پوشش می‌دهد.

3.3 ارزیابی ترک‌های سطحی

شکل 9. تصویر توزیع تنش‌های طبیعی؛ و ب) تنش مماس در طول رابط TC / TGO در نقاط زمانی مختلف.

شکل 10. تصویر توزیع تنش‌های طبیعی؛ و ب) تنش مماس در طول رابط TGO / BC در نقاط زمانی مختلف.

شکل 11. (شکل سمت چپ) تصویر توزیع پارامتر β در امتداد رابط TC / TGO در نقاط زمانی A و D.

شکل 12. (شکل سمت راست) تصویر توزیع پارامتر β در طول رابط TGO / BC در زمان D

4- نتیجه‌گیری اظهارات


ترجمه چکیده

تنش‌های پسماند می‌تواند آسیب‌های زیادی به پوشش‌های سد حرارتی وارد کند و حتی باعث خرابی شود. مدل اجزای محدود سیستم پوشش سد حرارتی برای شبیه‌سازی تنش‌های پسماند و تحلیل رفتار جوانه‌زنی ترک طراحی شده است. توزیع اجزای تنش مماس و نرمال در طول سطوح مشترک لایه‌ی رویی (TC) / اکسید حرارتی رشد (TGO) و TGO/ اندود آستر (BC) در این مقاله نشان داده شده است. وقوع تنش کششی حداکثر در طول سطح مشترک TC/TGO در منطقه‌ی پیک، در حین گرم شدن، همچنین واقع شدن تنش کششی حداکثر در طول سطح مشترک TGO/BC در منطقه‌ی پیک، در طول فرآیند خنک شدن، مشخص شده است. پارامتری مربوط به مولفه‌ی تنش طبیعی که با تنش مماس متناظر، برای ارزیابی ترک‌های سطح مشترک استفاده شده بود، نشان می‌دهد که ترک‌ها در منطقه‌ی غیرپیک سطح مشترک TC/TGO در مرحله‌ی گرم شدن، شروع می‌شوند، اما برای سطح مشترک TGO/BC، ترک‌ها در مرحله‌ی پیک در مرحله‌ی خنک شدن شروع می‌شوند.


چکیده انگلیسی

The residual stresses could cause extensive damage to thermal barrier coatings and even failure. A finite element model of thermal barrier coating system had been designed to simulate the residual stresses and then to analyze the crack nucleation behavior. The distribution of normal and tangential stress components along top coat (TC) / thermally grown oxide (TGO) and TGO / bond coat (BC) interfaces are shown in this work. It is found that the maximum tensile stress along TC/TGO interface occurs in the peak region during heating-up, and that along TGO/BC interface is also located in the peak region, but during the process of cooling-down. A parameter correlating the normal stress component with corresponding tangential one was used to evaluate the interfacial cracks, indicating that cracks will initiate at the peak-off region of TC/TGO interface in the heating-up phase, but for TGO/BC interface, cracks will initiate at the peak position in the cooling-down phase.
 

نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله سیستم پوشش سد حرارتی

 

 

  1. مقدمه

پاشش پلاسمایی در هوا[1] (APS) پوشش‌های سد حرارتی (TBCها) به طور گسترده‌ای برای محافظت قطعات توربین در برابر حرارت بالا استفاده می‌شدند، در نتیجه‌ی این کار، راندمان و عملکرد موتورها بهبود می‌یابد. از منظر مهندسی مواد، یک سیستم پوشش سد حرارتی کامل از چهار لایه تشکیل می‌شود: یک لایه‌ی رویی سرامیکی (TC)، یک اکسید حرارتی رشد (TGO)، یک اندود آستر فلزی (BC) و یک زیرلایه‌ی فلزی. به دلیل محیط‌های عملکردی سخت و پیچیدگی خودشان، TBCها باید در معرض تنش‌های پسماند و اشاعه‌ی احتمالی ترک قرار بگیرند. تنش‌های پسماند به نوبه‌ی خود بر طول عمر TBCها تاثیر می‌گذارند.

تنش‌های پسماند در سیستم TBC اساسا به دو جنبه منتسب می‌شوند: 1) عدم‌تطابق حرارتی بین تمام اجزا؛ و 2) رشد حرارتی لایه‌ی TGO. با توجه به تنش‌های پسماند، بسیاری از مطالعات با استفاده از تکنیک اجزای محدود انجام شده است. مدل اجزای محدود ترمومکانیکی برای ارزیابی توزیع تنش در سیستم TBC ایجاد شده بود. با انجام مطالعات پارامتری بر روی مقاومت‌های خزشی TC و TGO، مشخص شد که پارامتری منفرد به نام پارامتر مقاومت خزشی را می‌توان برای محاسبه‌ی تنش‌های حاصل در حالت پایدار حرارت بالا استفاده کرد. تاثیر دامنه و هندسه‌ی سطح مشترک بر توزیع تنش، برای مطالعه در مورد علت لایه‌لایه شدن متعاقب سیستم TBC، بررسی شده بود. تنش سردشدگی در سیستم TBC با عدم تطابق حرارتی بین لایه‌ها تعیین می‌شود، در حالیکه TGO و BC تاثیری متضاد بر تنش در TC دارند. علاوه‌براین، برخی محققان به مطالعه‌ی اشاعه‌ی ترک پرداخته‌اند. مارسین بیالاس[2] از اجزای منسجم برای مدل‌سازی توسعه‌ی ریزترک سطح مشترک استفاده کرد. مارتین بیکر[3] آغاز و اشاعه‌ی ترک در سیستم TBC را برای مقادیر مختلف مقاومت خزشی مواد بررسی کرد. ام. رنجبرفر[4] با استفاده از ابزار تماس «انفصال[5]» در کد اجزای محدود آباکوس[6]، اشاعه‌ی ترک را در طول سطوح مشترک شبیه‌سازی کرد. با این وجود، در مطالعات آنها نکته‌ی قابل تاملی وجود دارد. نرخ رشد TGO در تمام محاسبات مربوط به تنش‌های پسماند یا ترک‌های احتمالی، به صورت ثابت باقی می‌ماند. در واقع این نرخ با افزایش ضخامت TGO، به تدریج کاهش می‌یافت. در همین راستا، فرآیند اکسایش برمبنای سطح مشترک زیرروال CREEP ارائه‌شده در آباکوس، شبیه‌سازی شده بود. علاوه‌براین، بسیاری از این مطالعات، شامل اجزای نرمال و مماس تنش پسماند در طول سطح مشترک نمی‌شود، اما نقش مهمی را در تعیین شروع و اشاعه‌ی ترک‌های سطح مشترک ایفا می‌کنند.

[1] Air plasma sprayed

[2] Marcin Białas

[3] Martin Bäker

[4] M. Ranjbar-Far

[5] Debond

[6] ABAQUS

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *