دانلود ترجمه مقاله آزمایش بیومکانیک سیستم اوستئوسنتز دی اکسید زیرکونیم برای تثبیت استخوان بری پیشرفته Le Fort I – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله آزمایش بیومکانیک سیستم اوستئوسنتز دی اکسید زیرکونیم برای تثبیت استخوان بری پیشرفته Le Fort I – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله آزمایش بیومکانیک سیستم اوستئوسنتز دی اکسید زیرکونیم برای تثبیت استخوان بری پیشرفته Le Fort I – الزویر ۲۰۱۸:مدل کلی شامل 295477 المان بود. تحت بار اکلوزال N 500 قبل از تغییرشکل پلاستکی فاکتور ایمنی به ترتیب ترک های 13/2 و 51/4 برای مینی صفحات دی اکسید زیرکونیم و تیتانیم محاسبه شده است. از دیدگاه بیومکانیکی، مینی صفحات و پیچ های ZrO2 چاپ شده سه بعدی پیشنهاد شده است تا یک روش خاص مناسب بیماران و بدون فلز ایجاد شود که بعد از استخوان بری Le Fort I، فک تثبیت شود.

عنوان فارسی مقاله:
آزمایش بیومکانیک سیستم اوستئوسنتز دی اکسید زیرکونیم برای تثبیت استخوان بری پیشرفته Le Fort I
عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2018
نشریه:

Database: Elsevier – ScienceDirect (ساینس دایرکت)

Journal: Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials – Volume 77, January 2018, Pages 34-39

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
Maxillofacial surgery; Osteosynthesis system; Patient specific implants; Zirconium dioxide
تعداد صفحات ترجمه شده: 13 صفحه  با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Li Gan, Zeyang Lu, Dan Cao, Zuliang Chen,
موضوع:  
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 6 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله آزمایش بیومکانیک

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مطالب

چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2. مواد و روش ها

شکل 1: مجموعه آزمایشی دو بلوک ریختگری را نشان می دهد که نشان دهنده دو بخش فک جداشده تثبیت شده در موقعیت مطلوب با استفاده از طرح عمودی و مینی صفحات ساخته شده از ZrO2 است

جدول 1: خواص مکانیکی استخوان قشری ZrO2 و تیتانیم در آنالیز المان محدود

جدول 2: تعداد المان ها و گره های برای ساختارهای متفاوت و مدل کلی

شکل 3: حداکثر تنش فون میسز، تنش Pmax، استحکام تسلیم و ضریب ایمنی قبل از تغییرشکل پلاستیک تحت بارهای مختلف برای مینی صفحات تیتانیم و دی اکسید زیرکونیم

شکل 2: فلش های سیاه در مدل FEA تولیده شده جهت نیرو بارهای (N 120 و N 500) اکلوزالی شبیه سازی را نشان می دهند.

3.نتایج

1-3 مقادیر تنش فون میسز در مدل I (تیتانیوم)

2-3 مقادیر تنش فون میسز در مدلII (ZrO2 )

4. بحث

شکل 4: (a) بالاترین مقدار تنش فون میسز سه بعدی که در مدل I روی پیچ و صفحات تیتانیوم (شماره شده از بالا تا پایین) رخ می دهد. (b) بالاترین مقدار تنش فون میسز سه بعدی در پیچ و صفحات ZrO2 (مدل II) تحت بارگذاری 500 نیوتن.

شکل 5: نتایج تنش های فون میسز نشان داده شده در طول بارگذاری 500 نیوتن. (a) تیتانیوم، (b) ZrO2.


ترجمه چکیده

کار زیر برای اولین بار قابلیت کاربرد مینی صفحات و پیچ های سرامیک دی اکسید زیرکونیم چاپ شده سه بعدی برای تثبیت بخش های فک تحت جراحی پیشرفته Le Fort I را بررسی می کند. مینی صفحات تیتانیم مرسوم و دی اکسید زیرکونیم ساخته شده به صورت مستقل به روش بیومکانیکی مورد آزمایش قرار گرفتند و تحت بار اکلوزال (سایشی) N 120 و N 500 با آنالیز المان محدود سه بعدی مقایسه شدند. مدل کلی شامل 295477 المان بود. تحت بار اکلوزال N 500 قبل از تغییرشکل پلاستکی فاکتور ایمنی به ترتیب ترک های 13/2 و 51/4 برای مینی صفحات دی اکسید زیرکونیم و تیتانیم محاسبه شده است. از دیدگاه بیومکانیکی، مینی صفحات و پیچ های ZrO2 چاپ شده سه بعدی پیشنهاد شده است تا یک روش خاص مناسب بیماران و بدون فلز ایجاد شود که بعد از استخوان بری Le Fort I، فک تثبیت شود.


Abstract

The following work is the first evaluating the applicability of 3D printed zirconium dioxide ceramic miniplates and screws to stabilize maxillary segments following a Le-Fort I advancement surgery. Conventionally used titanium and individual fabricated zirconium dioxide miniplates were biomechanically tested and compared under an occlusal load of 120N and 500N using 3D finite element analysis. The overall model consisted of 295,477 elements. Under an occlusal load of 500N a safety factor before plastic deformation respectively crack of 2.13 for zirconium dioxide and 4.51 for titanium miniplates has been calculated. From a biomechanical point of view 3D printed ZrO2 mini-plates and screws are suggested to constitute an appropriate patient specific and metal-free solution for maxillary stabilization after Le Fort I osteotomy.


 

نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله آزمایش بیومکانیک

  1. مقدمه

استخوان بری Le Fort I یک روش جراحی مناسب برای اصلاح ناهنجاریهای میدفاسیال[1] است که تصویر بالینی از خطوط زیبایی صورت نامناسب، عدم تقارن صورت یا بد بسته شدن دهان[2] نشان می­دهد. عمل جراحی شامل جداسازی فک به یک بخش آزاد است تا آنرا قادر کند که به موقعیت مطلوب قبل از جراحی جابجا شود. با توجه به تثبیت بخش­های تنظیم شده، استفاده از مینی صفحات و پیچ­های تیتانیم به عنوان استاندارد طلا اشاره شده­اند (کاسکونسز[3] و همکاران، 2015؛ هی[4] و همکاران، 2015؛ پن[5] و پاتیل[6]، 2014؛ یوکی[7] و همکاران، 2006).

به طور معمولی، موقعیت بخش فک برنامه ریزی شده و اصولا با مدل­های دندانی مفصل­دار ساخته شده از گچ قبل از عمل بازسازی می­شود. همانطور که استخوان بری­ها به طور مرسوم بر اساس تلرادیوگرافی­های دو بعدی[8] جانبی هستند، تنظیم جراحی داخلی دقیق بخش­ها با استفاده از آتل­های جراحی، اغلب دشوار است. برای غلبه بر این موضوع روش­های جایگزین درمانی معرفی شده­اند. طرح­های قبل از عمل جراحی واقعی و راهنماهای نمونه سازی سریع جراحی برای اطمینان از طرح سه بعدی و جداسازی بخش­ها در موقعیت دقیق اعمال شده­اند (هی و همکاران، 2015؛ هیرسچ[9] و همکاران، 2009؛ لی[10] و همکاران، 2013؛ ماتزونی[11] و همکاران، 2015؛ فیلیپ[12]، 2013). با این حال، مینی صفحات تجاری صاف تیتانیم که برای تثبیت استقاده می­شوند، نیاز به ایجاد پروفایل هندسی مناسب بخش فک برای هر بیمار به صورت مستقل دارند، زیرا با خطر تثبیت نادرست بخش­ها هستند (هی و همکاران، 2015). علاوه بر این، ایجاد صفحات تیتانیم اغلب همراه با خم شدن تکرای است که منجر به کاهش مقاومت تنشی صفحه و افزایش خطر شکست خستگی می­شود (فیلیپ، 2013). مینی صفحات تیتانیمی ساخته شده به صورت سفارشی برای بررسی امکان کنترل دقیق روش جراحی و کاهش زمان عمل جراحی مورد بررسی و بحث قرار گرفته­اند (ماتزونی و همکاران، 2015؛ فیلیپ، 2013). علاوه بر صفحات تیتانیم، صفحات و سیم­های اسید پلی­لاتیک L[13] به طور موفقیت آمیزی برای دستیابی به پایداری مناسب فک پس از عمل مورد استفاده قرار گرفتند (ایگبرت و همکاران، 1995؛ یوکی و همکاران، 2012).

[1] midfacial

[2] malocclusion

[3] Coskunses

[4] He

[5] Pan

[6] Patil

[7] Ueki

[8] two-dimensiona

[9] Hirsch

[10] Li

[11] Mazzoni

[12] Philippe

[13] poly-L-lactic

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *