پرسشنامه  مسئولیت پذیری (گلن و نلسون؛1998)

پرسشنامه مسئولیت پذیری

پرسشنامه مسئولیت پذیری (گلن و نلسون؛1998) توسط گلن و نلسون ساخته شده است که شامل 25 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه پنج بعد خودمدیریتی، امانت داری، وظیفه شناسی، سازمان یافتگی و پیشرفت گرایی را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط محمدیان(1394) اعتباریابی شده است.و الفای کرونباخ به دست آمده بالای 70 درصد می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

مسئولیت پذیری :  احساس عملی در بکارگیری توانایی­ها و انجام کوشش­ها در تطابق و سازگاری با مردم است که عدم پذیرش آن، قانون شکنی و نپذیرفتن مسئولیت های اجتماعی تلقی می­گردد­ (گلن و نلسون، 1988: 20)

خودمدیریتی : مسئول بودن و خويشتن­داری براي دست­یابی به اهداف و پافشاري در جبران شكست­ها و ناكامي­ها است.

امانت­داری : تعهد نسبت به حفاظت از جان و مال و حقوق ديگران و وفاداري نسبت به عهد و پيمان است.

وظیفه­شناسی : انجام اعمال و تكاليف محوله به طور شايسته بدون تذكر ديگران، ديگر خواهي و جامعه دوستي، كمك كننده و ياري­دهنده است.

سازمان­یافتگی : مورد بررسي قرار دادن امور، امكان سنجي و برنامه­ریزی در كارها، بودجه­بندی و پس انداز منظم.

پیشرفت­گرایی : آگاهي و ميل به بهتر شدن انگيزه­ای دروني است براي به پايان رساندن موفقيت آميز يك تكليف، رسيدن به يك هدف يا دستيابي به درجه معيني از شايستگي در كار(گلن و نلسون، 1998: 21)..

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد مسئولیت­ پذیری: در این پژوهش، میزان مسئولیت­پذیری دانشجویان در قالب پنج مؤلفه خودمدیریتی، امانتداری، وظیفه شناسی، پیشرفت گرایی و سازمان یافتگی، به وسیله پرسشنامه 42 گویه ای سنجیده می شود.

خودمدیریتی: براساس پرسشنامه مسئولیت­پذیری از سوال 7-11-13-12-8-6-4-3-2 سنجیده می­شود.

امانت­داری:  براساس پرسشنامه مسئولیت­پذیری از سوال 21-21-19-10 سنجیده می­شود.

وظیفه ­شناسی: براساس پرسشنامه مسئولیت­پذیری از سوال 23-18-16 سنجیده می­شود.

سازمان­یافتگی: براساس پرسشنامه مسئولیت­پذیری از سوال 15-31-14-9-7-5- سنجیده می­شود.

پیشرفت­گرایی: براساس پرسشنامه مسئولیت­پذیری از سوال19-14-1 سنجیده می­شود.

مولفه های پرسشنامه :پرسشنامه مسئولیت پذیری

مؤلفه ­ها

تعداد سوال ها شماره سوال
خودمدیریتی 9

7-11-13-12-8-6-4-3-2

امانت­داری

4 21-21-19-10
وظیفه ­شناسی 3

23-18-16

سازمان­یافتگی

6 15-31-14-9-7-5

پیشرفت­گرایی

3

19-14-1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *