پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده

پرسشنامه استاندارد ابعاد سازمان یادگیرنده بر اساس مدل مارسیک و واتکینز

پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده : سازمان یادگیرنده نهادی است که یادگیری مداوم، نوآوری و سازگاری را در همه سطوح تشویق و تسهیل می کند. فرهنگ تحقیق، همکاری و به اشتراک گذاری دانش را تقویت می کند تا ظرفیت خود را برای پاسخگویی مؤثر به تغییر و عدم اطمینان افزایش دهد. اینم توضیح کامل و دقیق:

‏1. **یادگیری مستمر**: سازمان یادگیرنده یادگیری مستمر و توسعه مهارت را برای کارکنان خود در اولویت قرار می دهد. این شامل برنامه های آموزشی رسمی، به اشتراک گذاری دانش غیررسمی و فرصت هایی برای رشد شخصی و حرفه ای است.

‏2. **ارتباطات باز**: کانال های ارتباطی باز و شفاف را ترویج می کند و جریان آزاد ایده ها، بازخوردها و اطلاعات را در تمام سطوح سازمان ممکن می سازد.

‏3. **تطبیق پذیری**: سازمان های یادگیرنده چابک و سازگار هستند و قادر به تنظیم استراتژی ها، فرآیندها و ساختارها در پاسخ به چالش ها، فرصت ها و پویایی های جدید بازار هستند.

‏4. **نوآوری**: آنها خلاقیت و نوآوری را تشویق می کنند و کارکنان را قادر می سازند تا ایده ها و رویکردهای جدید را آزمایش کنند و در عین حال از موفقیت ها و شکست ها درس بگیرند.

‏5. **تفکر سیستمی**: یک سازمان یادگیرنده تفکر سیستمی را در بر می گیرد، درک به هم پیوستگی اجزای مختلف در سازمان و اینکه چگونه تغییرات در یک حوزه می تواند بر سایر حوزه ها تأثیر بگذارد.

‏6. **مدیریت دانش**: بر شیوه های مؤثر مدیریت دانش برای جذب، به اشتراک گذاری و بهره برداری از تخصص و بینش جمعی نیروی کار خود تأکید دارد.

‏7. **حل مسئله**: کارکنان تشویق می شوند تا در تفکر انتقادی و حل مسئله شرکت کنند و فرهنگی را پرورش دهند که در آن چالش ها به عنوان فرصت هایی برای یادگیری و بهبود در نظر گرفته می شوند.

‏8. **پشتیبانی از رهبری**: رهبری با تنظیم لحن، فراهم کردن منابع برای ابتکارات یادگیری و الگوسازی رفتار یادگیری مستمر، نقش مهمی در ترویج فرهنگ یادگیری ایفا می کند.

‏9. **ریسک پذیری**: سازمان های یادگیرنده ریسک پذیری حساب شده را تشویق می کنند، جایی که کارکنان احساس قدرت می کنند تا ایده ها و رویکردهای جدید را بدون ترس از اقدامات تنبیهی برای اشتباهات صادقانه کشف کنند.

‏10. **تمرکز بر مشتری**: آنها درک نیازها و بازخورد مشتری را در اولویت قرار می دهند و از این اطلاعات برای بهبود محصولات، خدمات و تجربه کلی مشتری استفاده می کنند.

‏با تجسم این ویژگی ها، یک سازمان یادگیرنده می تواند به طور مؤثرتری با تغییرات سازگار شود، از روندهای صنعت جلوتر بماند و نیروی کار با انگیزه و متعهد متعهد به بهبود مستمر را پرورش دهد.

پرسشنامه یادگیری سازمانی باکر ،سینکولا و نوردویر (1997؛ به نقل از فداکار گرمی،1392).

مروری بر چابکی سازمانی

هدف از آموزش سازمانی

پرسشنامه استاندارد ابعاد سازمان یادگیرنده  بر اساس مدل مارسیک و واتکینز (DLOQ)

12,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر: تعریف عملیاتی:  مولفه:6 سوالات:43 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه:  روایی  پرسشنامه:   پایایی پرسشنامه: منبع:  فرمت:word تعداد صفحات:6

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *