پرسشنامه انواع بازخورد گالبرایت(2002)

پرسشنامه استاندارد انواع بازخورد گالبرایت

پرسشنامه انواع بازخورد گالبرایت(2002) : ‏انواع مختلفی از بازخورد وجود دارد که نقش های مشخصی در توسعه شخصی، حرفه ای و سازمانی ایفا می کند. در اینجا توضیح مفصل و کاملی در مورد انواع مختلف بازخورد آورده شده است:

‏1. **بازخورد سازنده**: این نوع بازخورد بر ارائه پیشنهادهای خاص برای بهبود و در عین حال اذعان به نقاط قوت تمرکز دارد. هدف آن هدایت گیرنده به سمت تغییر و رشد مثبت است.

‏2. **بازخورد مثبت**: بازخورد مثبت، نقاط قوت، دستاوردها و رفتارهای مثبت فرد یا تیم را برجسته و تقویت می کند. باعث ایجاد انگیزه و افزایش اعتماد به نفس می شود.

‏3. **بازخورد منفی**: بازخورد منفی به حوزه هایی برای بهبود یا اقدامات اصلاحی می پردازد. هنگامی که به طور سازنده ارائه شود، می تواند به افراد کمک کند تا مسائل عملکردی یا رفتاری را شناسایی و اصلاح کنند.

‏4. **بازخورد 360 درجه**: این نوع شامل جمع آوری بازخورد از منابع متعدد، از جمله سرپرستان، همتایان، زیردستان و گاهی اوقات ذینفعان خارجی است. این یک دید جامع از عملکرد و رفتار یک فرد ارائه می دهد.

‏5. **بازخورد تکوینی**: بازخورد تکوینی در طول فرآیند یادگیری یا توسعه، با هدف هدایت بهبود داده می شود. اغلب در محیط های آموزشی و توسعه مهارت های حرفه ای استفاده می شود.

‏6. **بازخورد جمعی**: بازخورد خلاصه در پایان یک پروژه، کار یا دوره عملکرد ارائه می شود. بر نتایج و دستاوردهای کلی تمرکز دارد.

‏7. **بازخورد غیررسمی**: بازخورد غیررسمی در محیط ها و مکالمات معمولی و اغلب به صورت موقت ارائه می شود. می تواند خود به خود باشد و ممکن است از یک قالب ساختاریافته پیروی نکند.

‏8. **بازخورد رسمی**: بازخورد رسمی از طریق فرآیندهای ساختاریافته مانند ارزیابی عملکرد، ارزیابی ها یا جلسات بازخورد برنامه ریزی شده ارائه می شود. اغلب مستند است و ممکن است شامل مقیاس ها یا معیارهای رتبه بندی خاصی باشد.

‏9. **بازخورد مستمر**: این نوع بازخورد مداوم و مکرر است و امکان تنظیمات و بهبودهای بلادرنگ را فراهم می کند. این برای محیط های کاری پویا و مدیریت پروژه چابک مناسب است.

‏10. **بازخورد ناشناس**: بازخورد ناشناس به افراد اجازه می دهد بدون افشای هویت خود، ورودی ارائه دهند. این می تواند صداقت و صراحت را تشویق کند، به ویژه در هنگام پرداختن به مسائل حساس.

‏درک این نوع بازخوردها، افراد و سازمان ها را قادر می سازد تا از مکانیسم های بازخورد مناسب برای حمایت از رشد، توسعه و بهبود مستمر استفاده کنند.

دانلود ترجمه مقاله متعهدسازی مشتری و بازخوردها آنلاین – الزویر ۲۰۱۸

پرسشنامه استاندارد انواع بازخورد گالبرایت(2002)

12,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر: تعریف عملیاتی:  مولفه:3 سوالات:18 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه:  روایی  پرسشنامه:   پایایی پرسشنامه: منبع:  فرمت:word تعداد صفحات:5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *