دانلود ترجمه مقاله پیشرفت تفکر چندسطحی در تحقیقات مدیریت منابع انسانی – الزویر ۲۰۱۷

24,000 تومان

در طی دهه گذشته، تعداد فزاینده ای از دانشمندان به بررسی جنبه های مختلف سازه HRM چندسطحی پرداختند. با این وجود، تجزیه و تحلیل عمقی ما نشان داد که تحقیقات HRM هنوز از مزایای کامل تفکر چندسطحی بهره نبرده اند. اگر چه بسیاری از مطالعات به انجام تحقیقات عملکرد – HRM در بیش از یک سطح پرداخته اند اما مطالعات معدودی فراتر از ملاحظات تجربی بالا به پایین، ظهور مبتنی بر ترکیب، و دو سطح از تجزیه و تحلیل پیش رفته اند. ما استدلال نمودیم که رابطه بین HRM و عملکرد به مراتب پیچیده تر بوده، و تحقیقات آتی قادرند تا حد زیادی از کاربرد سیستماتیک نظریه پردازی چندسطحی بهره مند شوند.