دانلود ترجمه مقاله ماساژ درمانی برای بیماران تحت مراقبت در خانه با استفاده از سیستم بیمه سلامتی در ژاپن – الزویر ۲۰۱۸

12,000 تومان

این مطالعه به تصریح حالت واقعی بیمارانی که ماساژ خانگی (در منزل) را دریافت می کنند کمک نموده و جزییاتی از خدمات ماساژ را فراهم نموده است. این مطالعه به وضوح ، کارامدی درمان ماساژ ، که می تواند بوسیله ذینفعان مراقبت پزشکی خانگی بمنظور توسعه و گسترش مداخله های کارامدتر استفاده شود ، را نشان داده است.