دانلود ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل عملکرد توپولوژی شبکه های زیگ بی برای نظارت بر فضای زیرزمینی و سیستم های ارتباطی – الزویر ۲۰۱۸

21,000 تومان

ارزیابی نتایج تایید می کند که توپولوژی توری (mesh)، با توجه به توان بازدهی بالاتر، نرخ تحویل بسته و امنیت شبکه در اولویت طراحی شبکه حسگر بی سیم قرار دارد، در حالیکه توپولوژی خوشه درختی در شرایط تأخیر انتها تا انتها کمتر و مصرف انرژی کمتر ترجیح داده می شود. تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که توپولوژی توری، یک شبکه نظارت و ارتباطات قابل اعتماد تری را با کیفیت مناسب در فضاهای زیرزمینی و تونل ها ایجاد می کند. بنابراین، تأخیر انتها تا انتها و مصرف انرژی بیشتری، نمی تواند عمده نگرانی در مورد توپولوژی توری در کاربردهای معادن زیرزمینی براساس تأخیر داده قابل قبول و استفاده از نیروی معادن باشد.